Вътрешното потребление, подкрепено от продължаващия ръст на заплатите, е стимулирало растежа през последното тримесечие в най-големите икономики в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), съобщава Bloomberg.

Ефектът от нарасналите вътрешни разходи за страните от региона идва точно навреме след като нетният износ навлезе в застой. Според медията сега въпросът, който стои пред ЦИЕ, е дали вътрешното търсене ще е достатъчно, за да предотврати забавянето на страните на фона на глобалните рискове за световната икономика.

През второто тримесечие на годината ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) на Унгария се е забавил до 4,9% при 5,3% за предходните три месеца, показаха данните на националната статистическа служба. Междувременно търговският баланс в страната е отрицателен с 2,7% ръст на износа за сметка на 4% такъв за вноса.

Докато германската икономика се свива, Източна Европа показва, че стимулите носят растеж

Докато германската икономика се свива, Източна Европа показва, че стимулите носят растеж

Източноевропейските членки се представят по-добре от очакваното

В Чехия през второто тримесечие на 2019 година БВП отчита увеличение от 2,7% на годишна база, като това представяне е с 0,1% по-добро от очакванията на пазара.

Прогнозите са, че за цялата 2019 година растежът в страната ще достигне ниво от 2,6% и ще се засили до 2,9% през следващата. Експерти обаче предупреждават, че експортът остава "слабата брънка в чешката икономика" за сметка на вътрешното потребление.

За периода април - юни 2019 година полската икономика регистрира растеж от 4,5% на годишна база при такъв от 4,7% през първото тримесечие, сочат официалните данни. Със значителен принос за това остават потреблението и вътрешното търсене, които се увеличават със съответно 4,4% и 4,8% през разглеждания период.

Ще удари ли забавянето на Германия Източна Европа?

Ще удари ли забавянето на Германия Източна Европа?

Една държава в региона е особено зависима от най-голямата икономика на континента