Въглищата започнаха да се използват в много американки домове и фабрики още през 80-те години на 19 век. Над 100 години по-късно евтиното гориво остава основна суровина за Щатите за производството на електроенергия. Дългото му царуване обаче е напът да приключи.

През април възобновяемите енергийни източници оставят в сянка въглищата за първи път в историята на страната. Според Администрацията за енергийна информация източниците на възобновяема енергия превъзхождат изкопаемото гориво с 16 процента през април и този дял ще се увеличи с още 1,4 процента през май, пише Quartz.

Сезонният характер на сектора означава, че електроенергията, генерирана от въглища ще преобладава над тази, добита от вода, биомаси, вятър и геотермалните източници по-късно през годината. Тенденцията обаче говори за настъпване на промяна. През 2020 година електроенергията, добита от въглища и тази от възобновяеми източници ще бъде еднаква като обем.

След топлата зима Европа е затрупана със запаси от въглища

След топлата зима Европа е затрупана със запаси от въглища

Те са стигнали най-високите си нива от 2013 година насам

"Привържениците на въглищата могат да не приемат тези възходи и понижения на генерираното електричество от суровината като достоверен показател. Но ние смятаме, че именно тези покачвания и спадове говорят за срив в сектора на електроенергията, генерирана от въглища. Производството на електричество от възобновяеми източници се изравни с това от въглищата по-бързо от прогнозираното и се очаква да го надмине", се казва в изявление на Иниститута за енергийните икономики и финансови анализи.