Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) влоши прогнозата си за растежа на световната икономика - 3,3% за 2019 г. вместо предишната оценка за ръст от 3,5 на сто. По този начин забавянето се ускорява още повече от постигнатото увеличаване на глобалния БВП с 3,6 на сто през 2018 година. 

Преразглеждането на прогнозите от организацията на най-развитите страни е свързано със запазването на основните геополитически рискове и по-значителното от очакваното забавяне на растежа в Европа, се казва в актуалния доклад Interim Economic Outlook.

За 2020 година ОИСР разчита на по-малко от преди това очаквания икономически растеж - до 3,4%, от по-рано прогнозираните 3,5%.

В държавите от Г 20 БВП вероятно ще се повиши с 3,5% през тази и с 3,7% през следващата година.

Снимка 410567

В Европа неопределеността в голяма степен е свързана с излизането на Великобритания от ЕС. Ако двете страни не сключат споразумение, последствията от Brexit за европейската икономика ще бъдат много по-лоши от очакваните досега.

Решенията на централните банки в областта на паричнокредитната политика в развитите страни все повече ще зависят от постъпващите макроикономически данни, отбелязват експертите на ОИСР. Ако те бъдат положителни е възможно по нататъшно вдигане на основните лихвени ставки. В същото време в развиващите се страни се очаква запазване на стимулиращите паричнокредитни програми.

Прогнозата за еврозоната ва 2019 г. предвижда намаляване на темпа на растеж с 0,8 процентни пункта (п.п.) - до 1%. За 2020 година се очаква повишаване на растежа до 1,2%.

В Германия ръстът на БВП е забавен наполовина от 1,4% през 2018-а - до 0,7% за тази година, при по-ранна прогноза за ръст от 1,8 на сто. Оценката за икономиката на Франция за 2019г. е влошена с 0,3 п.п. - до 1,3%. През 2020 г. двете най-големи икономики на еврозоната ще нараснат с 1,1% за Германия и с 1,3% на Франция.

Италианската икономика вероятно ще се свие с 0,2% тази и с 0,5% в през следващата година.

Икономиката на Великобритания ще нарасне с 0,8% в текущата година, вместо преди това прогнозираните 1,4% и с 0,9% през 2020 година.

Заедно с това ОИСР много по несъществено понижава прогнозата си за икономиката на САЩ з а настоящата година - ръст до 2,6%, вместо2,7%. Но оценката за следващата година се покачва на 2,2 на сто.

За Китай се прогнозира ръст на БВП през 2019 г. от 6,2%, след подема от 6,6% година по-рано. През 2020 година китайската икономика ще нарасне с 6%.

Индия остава лидер по икономически ръст в Г 20 с засилващ се подем от с 7% през миналата година до 7,2% в 2019-а и 7,3% през 2020 година. Но въпреки това, тези оценки да се по-ниски от прогнозираните през есента, , отбелязва ОИСР.

ЮАР е едва ли не единствената държава в света, чиито прогнози са подобрени - до 1,7% през тази и до 2% за следващата година.

Очакванията за ръста на БВП на Япония са влошени до 0,8% (есента 1%) за 2019-а и 0,7% за 2020 година.

ОИСР намалява оценката си за икономиката на Русия - понижаване на темпа на растеж с 0,1 п.п., до 1,4% за тази и с 0,3 .п., до 1,5%. За следващата година.