Рекордни количества втечнен природен газ навлизат на европейския пазар благодарение на намаленото търсене в Азия. Потокът на втечнен газ от терминалите за внос през януари 2022 г. определено ще достигне нов рекорд в историята, като ще надхвърли 10 милиарда кубически метра, по данни на Gas Infrastructure Europe. Предишният максимум е регистриран през ноември 2019 г. - 9,1 млрд. куб. м, пише Интерфакс.

В същото време, нивото на използване на капацитета на терминалите на 18 януари вече достигна рекордните 73% от максималната им пропускателна способност. В този ден през терминалите по европейската газопреносна система са доставени 393 милиона кубически метра газ, като свободният капацитет беше 146 млн. куб. метра.

Във Франция, която е най-големият потребител на втечнен газ в Европа, степента на използване на капацитета достигна 92%. В Холандия - чрез която и Германия получава втечнен газ - заетият капацитет достигна 90%. Най-ликвидните и интегрирани с други страни национални пазари, вече почти напълно използваха капацитетите си за получаване на втечнен газ.

Свободни капацитети на терминалите сега има предимно на пазари, които използват втечнен газ за собствени нужди и имат развита газопреносна система. Например, Литва използва своите мощности за регазификация само на 13%, Полша - на 21%, Гърция - на 38%.

Превишението на цените на газа в Азия над европейските, за голяма изненада се "стопи" в средата на декември миналата година.

В резултат на намаляване на покупателната активност на азиатските "играчи", спот индексът Platts JKM (Japan Korea Marker - отразява спот пазарната стойност на стоките, доставяни до Япония, Южна Корея, Китай и Тайван) от 15 декември е под котировките на основния европейски газов хъб TTF. Към това се добави и намаление на тарифите за превоз на стоки, отбелязва S&P Global Platts.

Експерти от S&P Global Platts установиха, че се наблюдава "еластичност" на търсенето от азиатските вносители на газ в отговор на колебанията на спот цените. Свободните капацитети за втечнен газ бяха пренасочени от Азия към Европа. Връщане на азиатската "премия" към текущите котировки на фючърсите се очаква да стане не по-рано от април.

Ще сгрее ли американският газ Европа

Ще сгрее ли американският газ Европа

Сега цените в Азия отново са по-високи, отколкото в Европа