Япония не оставя надеждите да се освободи от зависимостта от внос на енергоизточници. В Страната на Изгряващото Слънце се разработва технология за добив и използване на т.нар. „горещ лед" - метанов хидрат, от който на шелфа на Японския архипелаг са открити обилни запаси.

Японски медии, на които се позовава РИА Новости, твърдят, че страната може да самозадоволи потребностите си от природен газ, ако развие този нов енергиен източник. До този извод са стигнали от японското министерство на икономиката, търговията и промишлеността след геолого-проучвателни работи.

На юг, в непосредствена близост до японските острови, са потвърдени запаси от „горещ лед", които съответстват на обема природен газ, употребяван от Япония за 14 години. И тъй като това е само една осма от изследваните местонаходища в този район, се изказват предположения, че общите запаси на такъв метан могат да обезпечат страната с газ за над сто години напред и даже да се изнасят.

Ако японците успеят да разработят съответните технологии, то с „горещ лед" могат да се заменят 50 милиона тона сгъстен природен газ, който Япония ежегодно внася. От един кубически метър „горещ лед" могат да се получат около 150 кубични метра метан.

Проблемът на първо място се състои в трудността при добива на това полезно изкопаемо. От повърхността на океана го делят 1000 метра воден слой и 200 - 300 метра земен пласт. Учени от Япония, САЩ и Канада разработват технология на сондиране и за създаване в тръбата на ниско налягане за добив на метанов хидрат.

Икономическата логика на проекта все още „куца", защото по предварителни оценки себестойността на един барел добит по подобен начин газ е между $54 и $77, докато внасяният сгъстен природен газ за същия обем струва $41.

Това не е пречка пред изследователите. Японските макроикономисти изглежда смятат метановия хидрат за перспективен, защото в бюджета за 2007 са предвидени четири милиарда йени (над $33 млн.) за експериментален добив и проучване на нови запаси. Специална правителствена програма предвижда промишлен добив на „горещ лед" до 2016 г.

Метанът е един от най-мощните парникови газове. Според някои учени, стопяването на метановия хидрат и изпускането на огромни количества въглерод 12 в атмосферата е довело до масовото измиране на биологични видове на земята през пермския период.