Обособяването на Африканска континентална зона за свободна търговия може да помогне за реализирането на повече от 84 милиарда долара в неизползвания вътрешноконтинентален износ. Това показва нов доклад на Африканската банка за износ и внос, пише Bloomberg.

Ако експортният потенциал в рамките на сделката бъде използван правилно, вътрешноконтиненталната търговия на Африка може да нарасне до над 231 милиарда долара, или около 22% от общата африканска търговия, дори ако всички останали условия останат същите, посочват от Afreximbank.

Първите търговски сделки в рамките на Африканската континентална зона за свободна търговия трябва да станат факт от 1 януари. Споразумението за обособяване на зоната влезе в сила официално миналата година, а трансакциите трябваше да започнат от 1 юли тази година, но това беше отложено заради забавянето на преговорите за търговията със стоки.

По този начин, когато сделката стане напълно оперативна до 2030 година, регионът има потенциала да стане най-голямата зона за свободна търговия в света по площ, с потенциален пазар от 1,2 милиарда души и общ брутен вътрешен продукт от 2,5 трилиона долара.

Защо въпреки свободата си африканските държави са икономически руини

Защо въпреки свободата си африканските държави са икономически руини

Жителите на Черния континент могат да благодарят на социалистическите политики, смята икономист

Повечето неизползвани печалби ще дойдат от държавите в Южна Африка от сектори, "които вече са доказали своята международна конкурентоспособност и които имат добри перспективи за успех при износ на други африкански пазари", като минерални суровини, машини, хранителни продукти, превозни средства и части, пластмаси и каучук.

По-големият износен потенциал както на Южна, така и на Северна Африка, "до голяма степен отразява сложността и усъвършенствания характер на икономиките на Египет и Република Южна Африка в регион, където индустриалните продукти и промишлените стоки са водещите двигатели на трансграничната официална търговия", посочват още от Afreximbank, допълвайки, че Република Южна Африка и Египет представляват около половината от експортния потенциал на съответните региони.

Данни на банката показва още, че докато световната търговия е намаляла с 2,89% през 2019 година, отчасти поради напрежението между САЩ и Китай, общата търговия на стоки в Африка се е свила само с 0,13% до около 1 трилион долара. По-малкото намаление спрямо световните резултати свидетелстват за усилията на икономиките за стимулиране на вътрешноконтиненталната търговия.

Първият фалит на африканска страна в настоящата криза вече е факт

Първият фалит на африканска страна в настоящата криза вече е факт

Замбия отказа да плати 42,5 млн. долара, инвеститорите ѝ се опасяват да я подпомогнат, за да не се разплати с Китай

Все пак през 2019 година вътрешната търговия е спаднала до 14,5% от общата търговия на Африка, спрямо 15% през 2018 година. За сравнение - вътрешната търговия на Азия представлява 52% от цялата търговия на на-големия континент, а в Европа този процент е цели 72%. Това допълнително отразява потенциала за силен икономически растеж, задвижван в рамките на самия континент, а не отвън. Сделката за създаването на Африканска континентална зона за свободна търговия има за цел да спомогне точно за това, като намали или премахне трансграничните мита върху по-голямата част от стоките, улесни движението на капитали и хора, насърчи инвестициите и проправи пътя за митнически съюз на целия континент.