"Загубено десетилетие" за световната икономика прогнозира старшият вицепрезидент и същевременно главен икономист на Световната банка Индермит Гил.В изявление на Световната банка, с което Лента.ру разполага, се казва, че до 2030 г. максималният дългосрочен темп, с който световната икономика може да расте, без да предизвиква инфлация, ще падне до 30-годишен минимум.

В документа "Спадът на дългосрочните перспективи за растеж: Тенденции, очаквания и политики" се почва, че е налице приключването на почти всички перспективи за растеж, които осигуряваха на световната икономика (голям) напредък през последните три десетилетия.

Очакванията са, че средно годишният темп на растеж на глобалния брутен вътрешен продукт (БВП) за периода между 2022 г. и 2030 г. ще се забави с около една трета в сравнение с периода 2000-2010 г., до около 2,2%.

Конгресът на САЩ: Възможно е изпадане в неплатежоспособност, ако не се вдигне "тавана" на държавния дълг

Конгресът на САЩ: Възможно е изпадане в неплатежоспособност, ако не се вдигне "тавана" на държавния дълг

Разходите за обслужване на държавния дълг на САЩ нарастват значително

Гил отбелязва, че икономическото забавяне (ще) има сериозни последици за способността на света да решава глобалните проблеми, свързани с бедността, неравенството в доходите и изменението на климата.

Икономистът добавя, че процесът би могъл да се обърне ако се провеждат политики, които стимулират заетостта, повишават производителността на труда и ускоряват инвестициите.

Анализът на Световната банка показва, че с навременни действия в посочените направления, потенциалният растеж на БВП в света като цяло може да бъде увеличен с 0,7 процентни пункта до средно годишно 2,9% за периода до 2030 година.

Как повишаването на основните лихви в САЩ води до риск от неплатежоспособност на други страни

Как повишаването на основните лихви в САЩ води до риск от неплатежоспособност на други страни

Кои страни са най-застрашени и има ли "рецепта" за избягване на дългови и валутни сътресения

От своя страна, водещият автор от доклада на Световната банка Айхан Косе обяснява, че сега на света е необходима "смела, колективна политическа стъпка", за да настъпи оживление на икономическия растеж. "Всяка развиваща се икономика би трябвало да повтори своите най-добри резултати за десетилетие в редица области", смята Косе.

В документа се подчертава, че на международно ниво държавите е необходимо да положат усилия за укрепване на международното сътрудничество и мобилизиране на частния капитал.

В настоящия доклад на Световната банка за пръв път се прави оценка на това, как определени краткосрочни икономически сътресения, като икономически спадове и банкови кризи, понижават потенциалния икономически растеж в средносрочен план.

Авторите на доклада на Световната банка предлагат все пак и списък от възможни варианти за действие, които биха могли да помогнат за "откриването на нови хоризонти за развитие пред света".

Прогнозата на Рубини: Светът върви към стагфлация

Прогнозата на Рубини: Светът върви към стагфлация

Известният икономист посочва няколко причини за прогнозата си