Франция и Германия са най-зле представящите се икономики в Европа. Испания и Италия се възстановяват, а Обединеното кралство се справя добре.

Какво се случва с европейските компании и защо са изправени пред все по-трудна бизнес среда? Последният Европейски индекс The Weil European Distress Index от април 2024 г., който изследва 3750 европейски регистрирани компании, опитва да отговори на ключови въпроси и защо се случват корпоративните бедствия на континента.

Weil взема под внимание 16 показателя за ликвидност, рентабилност, риск, оценка, инвестиции и финансови пазари, за да измери нивата на бедствие в корпорациите. Той разглежда пет пазара, а именно Обединеното кралство, Германия, Франция и Испания, Италия, пише Euronews.

Компанията проучва компании в 10 индустрии от търговия на дребно и потребителски стоки, промишленост, здравеопазване, финансови услуги, нефт и газ и др.

В доклада за 2024 г. се казва: "Корпоративният дистрес може да означава прекъсване на нормалното функциониране на финансовите резултати на компанията, включително способността им да изпълнят дълга си изисквания." Малките компании са значително по-изложени на непрекъснато повишаване на лихвените проценти, както и на по-ниски кредитни рейтинги, което доведе до повече затруднения. Индустрии като промишленост, здравеопазване, търговия на дребно и недвижими имоти също бяха по-засегнати. В това отношение Германия е най-закъсалия пазар в Европа. Други големи икономики като Испания и Италия изглежда се възстановяват в този аспект.

"Има все по-значително несъответствие между малките и големите корпорации, като по-малките фирми са засегнати най-силно от нарастващите лихвени проценти и ликвидни предизвикателства. Тези, които са на върха на рефинансирането, усещат това най-много, докато по-големите компании са изправени пред същите пазарни условия, те са склонни да се възползват от по-разнообразни възможности за финансиране и по-големи ликвидни резерви, което им осигурява повече гъвкавост за управление на техните капиталови структури", коментира Нийл Девани, партньор и един от ръководителите на практиката за преструктуриране на Weil в Лондон.

Защо Германия скоро може да не е икономическа сила №1 в Европа

Защо Германия скоро може да не е икономическа сила №1 в Европа

Водещи местни експерти очакват ръст само от 0,1% за страната през тази година

Кои европейски сектори са изправени пред най-големи проблеми?

Въпреки, че някои сектори показват признаци на възстановяване, нивата на бедствие остават сравнително високи.

Секторът на недвижимите имоти е този, който изпитва най-много затруднения в целия континент. Освен това все по-задлъжнелите фирми за недвижими имоти и се опитват да обслужват дълга си, оставяйки малко наличен капитал за нови инвестиции или текущи проекти.

Индустриалният сектор също дава по-лоши резултати, в сравнение с последното тримесечие, най-вече заради продължаващия хаос във веригата за доставки, причинен от атаките на хутите в Червено море.

Германският индустриален сектор е особено засегнат, тъй като германската икономика вече се смята за "болния човек на Европа".

Секторът на потребителението и търговията на дребно също изостава значително, тъй като домакинствата затягат коланите, заради кризата с разходите за живот и нарастващите наеми и ипотеки.

"Тези, които работят в секторите на промишлеността, търговията на дребно и недвижимите имоти, поемат голям натиск. Предприятията, които могат да коригират своите стратегии за капиталови инвестиции, ще се справят по-добре и ще устоят на бурята", казва Андрю Уилкинсън, старши европейски партньор на Weil.

По-младите хора имат по-големи дългове от всякога, което ги оставя със значително по-малко разполагаем доход, който да харчат за висококачествени или луксозни стоки.

Секторите в Германия, в които най-много фирми са в несъстоятелност

Секторите в Германия, в които най-много фирми са в несъстоятелност

Според данните несъстоятелността през втората половина на 2023 г. се доближава или надвишава нивото от 2019 г.,

Германия все още е най-закъсалият пазар, Испания и Италия вече изплуват

Германия все още е най-изпадналата в беда страна в Европа, като потребителите и фирмите не правят нови инвестиции, заради кризата с разходите за живот и продължаващите последици от пандемията и руско-украинската война продължават.

Според Weil икономическата прогноза на страната за следващата година за "минимален растеж, като рисковете са повишени от зависимостта от износа и стегнатия пазар на труда".

Има надвиснал потенциална рецесия, като икономическото производство е изложено на спад в началото на 2024 г. Промишленият сектор на Германия е особено обтегнат от високи лихвени проценти, дефицит на квалифицирана работна ръка и регулации, водещи до повече неплатежоспособност. Все пак има признаци за намаляване на инфлацията и ниските разходи за енергия, които фактори предлагат известен оптимизъм за възстановяване през следващата година.

Потребителското доверие във Франция изглежда се повиши през последните няколко месеца, но от февруари насам са колебливи и продажбите на дребно.

Обединеното кралство изглежда се справя по-добре, като нивата на корпоративни проблеми се забавят донякъде.

За Италия и Испания очакванията за растеж през следващата година също са по-добри в сравнение с други европейски пазари.