Значителен ръст на корпоративните несъстоятелности в Германия през 2023 г. в сравнение с предходната 2022 г. отчита германският статистически институт отчита. Ръстът е от 22,1%. Въпреки този скок, общият брой на неплатежоспособните компании възлиза на 17 814 броя и е по-нисък от отчетения през 2019 г. (18 749 дружества). Това се казва в доклад на Кофас.

Най-сериозно е положението в сектора на строителството. Това е и сектор който, отчита най-голямо ниво на неплатежоспособност в Германия - 3080 компании или 17,3%. Другият "осакатен" сектор е търговията на едро/дребно (2810 компании или 15,8%). 

По отношение на процента на неплатежоспособност, транспортът и логистиката има най-висок процент от 106,5 случая на 10 000 компании, което е двойно повече от средното за страната от 52,5.

Други сектори с висока степен на несъстоятелност са бизнес услугите (84,9 случая на 10 000 компании), строителството (79,9), хотелиерството (72,3) и производството (63,5).

Според данните несъстоятелността през втората половина на 2023 г. се доближава или надвишава нивото от 2019 г., което показва устойчива възходяща тенденция. Ранните прогнози предполагат, че тя ще се запази и през 2024 г., въз основа на вече започнати предварителни стандартни производства по несъстоятелност.

Упадъкът на строителството в Германия започна да задушава сектора на имотите

Упадъкът на строителството в Германия започна да задушава сектора на имотите

Това се случва след като години наред секторът на имотите в страната и в Европа процъфтява

В производствения сектор автомобилостроенето отбелязва 38% увеличение на неплатежоспособността, следвано от химическото производство и селското стопанство/хранителната индустрия, и двете с ръст от 31%.

Обратна тенденция се забелязва в енергийния сектор, който е от критично значение за производството - неплатежоспособността е намаляла с 30%.

През 2023 г. корпоративните несъстоятелности представляват значителен риск, тъй като общите искове възлизат на 26,6 милиарда евро, което е увеличение от 85% спрямо 2022 г. и почти съответства на нивата от 2019 г.

Статистиката за 2024 г. показва увеличение от 22% спрямо предходната година на стандартните заявления за производства по несъстоятелност, включително корпоративни случаи и такива на самостоятелно заети лица.

Прогнозите на експертите по кредитно застраховане от Кофас сочат предстоящо увеличение на неплатежоспособността на фона на икономическата стагнация на Германия след връщането към нивата отпреди пандемията през първото тримесечие на 2022 г.

Високите разходи за труд и финансиране, заедно с намаляващите маржове, могат да доведат до неплатежоспособност, ако не бъдат компенсирани от потребителското търсене. По-затегнатите финансови условия вече оказват влияние върху бизнеса, като 20% от анкетираните компании намаляват инвестициите си с 41% в рамките на година и половина, според проучване на института ifo от декември 2023 г.