2 милиарда души в света нямат банкови сметки и достъп до финансови институции през мобилния си телефон или друго мобилно устройство.

Между 2011 и 2014 година обаче 700 милиона възрастни са си отворили сметка, като така населението, което не ползва такива финансови услуги, намаляло с 20% от 2,5 милиарда души. Това показва докладът на Световната банка Global Financial Inclusion, в който са включени данните за 140 държави от 2014 година.

Данните от него сочат, че над 20% от пълнолетните без банкова сметка получават заплатите си на ръка. Също така голяма част от хората в развиващите се държави все още плащат сметките си кеш.

Според доклада 21% от населението без достъп до финансови услуги живее в Индия, а 12% - в Китай.

95% от хората в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) имат банкови сметки, докато в Близкия Изток това е само 14% от населението.

Така едва 1,80 на сто от гражданите на Туркменистан ползват банкови услуги, както и 3,30 на сто от тези на Централна африканска република и 6,50 на сто от хората в Йемен.

От друга страна 100% от населението на Дания, Финландия и Норвегия имат сметки.

Данните на Световната банка показват, че през 2014 година 63% от пълнолетните българи също разполагат с банкова сметка.