С помощта на програма ФАР ще бъдат подпомогнати 408 проектни идеи, избираеми по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013г., съобщиха днес от Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ).

Завърши процесът на представяне и предварителна селекция на проектни идеи по оперативна програма(ОП) "Регионално развитие 2007-2013 г."

ОП-то е организирано в рамките на проект по програма ФАР "Подкрепа за подготовка на добри стратегически документи, поощряване на партньорството и сътрудничеството и укрепване на капацитета за разработване на проекти".

От подадените над 1500 проектни идеи са селектирани 408, които към момента са потенциално избираеми по линия на оперативната програма. .

Необходимо е да се знае, че ОП "Регионално развитие" все още се договаря с Европейската комисия и е възможно да настъпят промени в някои от избираемите дейности.

Сегашната процедура по подбор и подготовка на проекти е напълно отделна от следващия процес на представяне, оценка и избор за финансиране.

Паралелно с дейностите, финансирани по програма ФАР, МРРБ е осигурило средства за подпомагане на общините за разработване на проекти за кандидатстване по ОП "Регионално развитие" от бюджета на МРРБ и от държавния бюджет.

Списък на селектираните по линия на проекта по програма ФАР идеи и съответните потенциални бенефициенти, както и списъци с подпомаганите проектни идеи по двете бюджетни линии могат да бъдат намерени в сайта на МРРБ на адрес http://www.mrrb.government.bg/news.php?n=1435