Печалбата на банковия сектор у нас през януари възлиза на 97 млн. лв., което представлява ръст от близо 77% спрямо януари миналата година, съобщиха от БНБ.

Това се явява основен фактор за растеж на общия капитал на банковата система, който за месеца възлиза на 4.436 млрд. лв., или ръст с 47 млн. лв. (1.1%) спрямо месец назад. На годишна основа това увеличение е близо 26%, сочат данните на БНБ.

През първия месец на 2007 г. общата сума на активите на банковата система отбелязва спад, който е обичаен за този период и обясним на фона на засилената активност в края на 2006 г., поясняват експертите от финансовата институция.

Към края на януари общите активи възлизат на 41.267 млрд. лв., като спрямо предходния месец е отчетено намаление с 927 млн. лв. (2.2%).

За една година балансовото число на банковия сектор нараства с 9.5 млрд. лв., или с 29.9%.

В края на януари 2007 г.са отчетени кредити и вземания на стойност 30.596 млрд. лв., от които 72 млн. лв. дългови инструменти и 30.5 млрд. лв. кредити и аванси.

Най-много кредити през месеца са теглили нефинансовите институции (22.581 млрд. лв.), които са с 2.2% повече на месечна база и 27.5% повече спрямо година назад. 7.67 млрд. лв. пък са вземанията през януари от финансови институции.