Банка Пиреос България стартира в началото на годината мащабна кампания насочена както към големи корпоративни клиенти, така и за подпомагане успешното развитие на малкия и среден бизнес в България чрез предлагане на гъвкави кредитни и депозитни решения според конкретните нужди на всеки един клиент.

Едно от новите продуктови предложения на Банката е Депозит Капитал Плюс - срочен депозит с нарастваща лихва за 3 периода по 3 месеца. Капитал Плюс е депозит, предназначен за фирми, който осигурява висока доходност и в същото време свобода при използването на депозираните средства. Депозитът може да бъде в лева, евро или щатски долари. Продуктът носи висока доходност в зависимост от времето на престой на средствата, предлагайки прогресивно нарастващ лихвен процент за всеки 3-месечен период .

Депозит Капитал Плюс предлага възможност за неограничено довнасяне в рамките на първия 3-месечен период. Същевременно можете да се възползвате от еднократно теглене на суми до 30% от главницата на депозита, за всеки 3-месечен период в случай, че вашият бизнес има нужда от оборотни средства.

Лихвата по депозита се изплаща по сметка или се капитализира в края на всеки 3-месечен период , а при предсрочно закриване натрупаната сума се олихвява с 0.2%. Лихвата по депозита варира между 3.00% и 4.50% в зависимост от вида и валутата му.