"Крехка и нестабилна" - в такава глобална икономика ще трябва да оперират банките през 2023 г. според прогнозата на глобалната одитна и консултантска компания "Делойт". В доклада се препоръчва на финансовите институции да преразгледат своите основни продукти, услуги и отрасли, за да потърсят нови източници на стойност.

"Макар че повечето банки са в стабилна позиция, нахлуването на Русия в Украйна, продължаващите сътресения по веригата на доставки и в енергетиката, постоянната инфлация и затягането на паричната политика ще се усетят неравномерно в цялата индустрия", подчертават от "Делойт", като прогнозират "нов икономически ред" по света - причинен от геополитическите процеси, деглобализацията и раздробяването на платежните системи.

В доклада ясно се очертава един основен антидот срещу общата несигурност - внедряването на иновативни технологични решения във всички дейности на банките.

Една различна среда

Банкирането на дребно поне в близко бъдеще ще трябва да се справя с по-високи ставки, инфлация и по-нисък растеж, докато клиентите очакват разширение на обхвата на банковите услуги включително с такива, които не са традиционно свързвани със сектора като хотелски резервации, пишат от "Делойт".

Авторите на доклада посочват, че дигиталните плащания трябва да бъдат ускорени и трансформирани, а дигиталната идентичност да се развие като гаранция срещу измами в дългосрочен план.

Огромният свободен ресурс на банките бута основния лихвен процент нагоре

Огромният свободен ресурс на банките бута основния лихвен процент нагоре

Вдигането на ОЛП ще има влияние върху просрочените вноски по кредитите, които са длъжници на банките

Анализаторите предупреждават, че макар по-високите лихвени проценти да повишават нетните лихвени маржове за картови портфейли, инфлацията, стопяването на спестяванията на хората и потенциалното цялостно икономическо забавяне са в състояние значително да намалят потребителската активност. Освен това, банките може да се окажат принудени да повишат лихвите по депозитите.

"Въпреки лоялната клиентска база, търговските банки вероятно ще се изправят пред ожесточена конкуренция, за да спечелят по-голям дял от портфейлите на корпоративните клиенти. Те изискват дигитални, богати на данни решения и персонализирани съвети. Това вероятно ще изисква от банките да се отличат с нов модел за обслужване на клиенти", пишат още от "Делойт".

В сферите на транзакционното и на инвестиционното банкиране прогнозата е, че все по-голямо ще става значението на дигитализацията и изграждането на технологични платформи, които във всеки един момент да предоставят големи обеми от информация.

Освен с аналитична цел, технологиите в банковия сектор трябва да навлизат и чрез иновации като облачни микроуслуги, платформи за търговия с въглеродни емисии, токенизация на финансовите активи и внедряване на някои от достиженията на криптосферата.

Само така те ще могат да открият нови източници на стойност отвъд традиционните си сфери на работа. "Някои банки са започнали това пътуване, но много от тях могат да изостанат", предупреждават от "Делойт".