В края на януари 2016 г. депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 63,535 млрд. лева (70,1% от БВП). На годишна база те се увеличават със 7,8% след повишение с 10,6% през декември 2015 г., показват публикуваните днес данни на Българската народна банка.

Депозитите на нефинансовите предприятия са в размер на 17,577 млрд. лева (19,4% от БВП) в края на януари, нараствайки на годишна база с 12,6% след повишение с 18,7% през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите предприятия намаляват с 6,1% на годишна база след понижение с 3,8% през декември и в началото на настоящата година достигат 3,152 млрд. лева (3,3% от БВП).

В края на месеца депозитите на домакинствата са в размер на 42,806 млрд. лева (47,2% от БВП), като се увеличават със 7,1% спрямо януари  на предходната година и след годишно повишение с 8,5% през декември 2015 година.

Кредитите за неправителствения сектор в края на януари са в размер на 49,212 млрд. лева (54,3% от БВП) спрямо кредити за 49,805 млрд. лева към края на декември 2015-а (57,1% от БВП), като намаляват на годишна база с 1,4% (спрямо януари 2015-а) след понижение с 1,2% през предходния месец.

Според данните кредитите за нефинансови предприятия се понижават с 2% на годишна база след намаление с 1,7% през декември и в края на януари достигат 30,141 млрд. лева (33,3% от БВП).

Заемите на домакинства и в края на януари са в размер на 17,883 млрд. лева (19,7% от БВП), като спрямо същия месец на 2015 година те намаляват с 1,8% след понижение с 1,3% през предходния месец.

За отчетния период жилищните кредити са за 8,634 млрд. лева и намаляват на годишна база с 0,9% (при 1,2% годишно понижение през декември 2015 година), докато потребителските кредити възлизат на 7,097 млрд. лева и са с 3,0% под нивата през януари 2015 година при годишно намаление с 0,1% през декември.