Българската народна банка обявява от 1 ноември основен лихвен процент в размер на 3.19 на сто, съобщиха от банката.

Процентът за октомври беше 2.98, съобщава още БНБ.

От началото на годината основната лихва в страната е регистрирала ръст от близо 44.3 на сто, след като за януари ОЛП е бил 2.21%.

Увеличението на лихвения процент спрямо миналия месец септември е в размер на 7%.

Статистиката на БНБ показва, че текущото ниво на лихвата е най-високо от май месец 2004 г., когато ОЛП е бил 3.83 на сто.

Най-нисък лихвения процент в страната ни е бил пък в периода февруари-април 2005 г., когато основната лихва беше под нивото от 2%.

Основният лихвен процент в страната се образува на базата на средната аритметична величина от стойностите на индекса LEONIA (Lev OverNight Index Average).

LEONIA e справочен индекс на сключените и изпълнени сделки с овърнайт депозити в лева за работните дни на предходния месец, който се използва за базисен период.