Приходи от 38 милиарда лева, увеличаване на минималната заплата на 510 лева от началото от януари месец, по-високи заплати за заетите в образованието и нов държавен дълг от 1 милиарда лева - това са част от параметрите, заложени в Законопроекта за държавния бюджет за следващата година, който беше публикуван от Министерство на финансите.

38 милиарда лева приходи за бюджета и увеличаване на акциза върху цигарите

Планираните бюджетни приходи за 2018 година възлизат на 38,223 милиарда лева. С най-голяма тежест от тях са тези от ДДС и от социално и здравноосигурителни вноски - съответно 26 и 24 на сто от общите приходи. ДДС се очаква да допринесе с 9,780 милиарда лева, а социалните и здравоосигурителни вноски - с 9,131 милиарда лева.

"В средносрочен план не се предвиждат значителни промени при данъците, които са един от основните инструменти на фискалната политика", посочват от финансовото министерство.

Промяна обаче ще има при облагането на тютюневите изделия, които трябва да поскъпнат от началото на следващата година.

Българските цигари поскъпват, а цената на вносните  намалява заради нови промени в акциза

Българските цигари поскъпват, а цената на вносните намалява заради нови промени в акциза

Те ще влязат в сила от следващата година

"С цел достигане на минималните нива на акцизните ставки в ЕС и в съответствие с договорения преходен период, е прието поетапно увеличаване на акцизната ставка на цигарите за достигане на минималния акциз от 177 лв. на 1000 къса към 01.01.2018 година", става ясно от документа.

Разходи от 37 милиарда лева и по-високи заплати за учителите

Заложените в бюджета за следващата година разходи възлизат на 37,467 милиарда лева, като в това число не лиза вноската в общия бюджет на ЕС. Най-голям дял от тях имат тези за социално осигуряване - 35% от общите разходи или 13,071 милиарда лева.

Минималната заплата става 510 лева от догодина

Минималната заплата става 510 лева от догодина

Това потвърди председателят на бюджетната комисия към НС Менда Стоянова

В актуализираната бюджетна прогноза на ведомството за периода 2018 - 2020 година минималното трудово възнаграждение ще нарасне от 460 лева до 510 лева от 1 януари 2018 година и ще достигне 610 лева в началото на 2020 година.

Проектозаконът предвижда още ново увеличение на заплатите в сектор "Образование". "Продължава стартиралото през 2017 г. увеличение на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование с цел постигане двойно увеличение на размера на средствата за възнаграждения до 2021 г., предвидено в управленската програма на правителството", се посочва в документа.

Минималната заплата за учителите вече е 760 лева

Минималната заплата за учителите вече е 760 лева

До 2020 година плановете се тя да стигне 1500 лева

Поемане на нов дълг от 1 милиард лева

От финансовото министерство прогнозират, че към края на тази година държавният дълг ще достигне 23,6 милиарда лева, а през следващите 12 месеца е планирано поемането на нов вътрешен дълг под формата на държавни ценни книжа, който ще бъде в размер на 1 милиарда лева.

Той ще бъде използван за погасяване на старо задължение от 1,6 милиарда лева.

"Останалата част от 0,6 млрд. лв. ще бъде покрита със средства, спестени от осигуреното финансиране на планирания дефицит за 2017 г. поради очакванията за балансирано бюджетно салдо към края на годината", посочват от ресорното министерство.

Прогнозата на институцията е, че показателят ще намалее до 23,5 милиарда лева към края на следващата година и ще бъде в размер на 22,3% от прогнозираното ниво на брутния вътрешен продукт (БВП). От финансовото министерство очакват БВП да достигне 99,624 милиарда лева през 2017 година и да нарасне до 105,609 милиарда лева през следващата.