Дефицитът на федералния бюджет на САЩ за август е достигнал $211 млрд., почти двойно по-голям от година по-рано. По този начин той става пети по големина в историята на страната, обяви Бюджетната комисия към американския Конгрес.

С корекция на колебанията, свързани с изменения брой работни дни, дефицитът се увеличава с 19%, разходите с 8 %, в т.ч. за отбрана - с 10 на сто. Официалните данни на финансовото министерство ще бъдат обявени в четвъртък, но те едва ли ще се различават съществено от изнесените, пише The Wall Street Journal.

Чистите лихвени плащания по държавния дълг са подскочили с 25 на сто. Дългът е нараснал до почти 25,1 трилиона долара от с $12,8 трлн. през 2010 година, когато бе създадена специална комисия по намаляване на дефицита и дълговото натоварване. Разходите по обслужвате на дълга ще растат заедно с очакваното вдигане на основните лихвени ставки.

Постъпленията в бюджета през август са се съкратили с 3%, като компаниите са пратили с $5 млрд. данъци по-малко то същия месец година по-рано.

За 11-те месеца на текущата финансова година, завършваща на 30 септември, бюджетният дефицит на САЩ е подскочил с $222 млрд. (33%) в сравнение със същия период на предходната година - до $895 милиарда. Разходите са се увеличил със 7 на сто, а приходната част е нараснала само с 1 процент.

Очаква се бюджетният дефицит за текущата финансова година да достигне 4,2% от БВП на страната.

Постъпленията от данъците на компаниите са се съкратили тази финансова година с 30% заради намалената ставка на данъка върху печалбата и измените правила за закупуване на оборудване и някои други разходи.

Данъците върху доходите на физическите лица за 11-те месеца са донесли в бюджета с 4% повече от предходната година, което е свързано главно с увеличеното заплащане на труда и броят на заетите.

Обикновено бюджетният дефицит се съкращава в периоди на активен икономически растеж, но през тази година, независимо от отличните показатели за американската икономика, отрицателното салдо продължава да расте. През 2000-та година, когато безработицата е 3,9%, както е сега федералният бюджет бе профицитен (с положително салдо), отбелязва The Washington Post.

В същото време републиканците в Долната камара на Конгреса през тази седмица предложиха съкращаване на данъците с още на $646 млрд., което ще доведе до намаляване на постъпленията в бюджета за 10 години с 2 трилиона долара.