През настоящата година в сравнение с 2020 г. данъчните приходи в САЩ се възстановяват, дори надхвърляйки сумата за същия период на 2019 г., показват публикуваните данни от Центъра за данъчна политика (Tax Policy Center ,TPC).

Месечният доклад за държавните данъчни приходи ( Monthly State Tax Revenue Highlights), анализира данните, събрани до края на юни 2021 г., който е последният месец от финансовата година за повечето американски щати. Те показват, че този важен за страната показател се е увеличил с 26,5% през фискалната 2021 г. в сравнение с фискалната 2020 година.

При това, от 43-те щата, анализирани в доклада, 41 щата отчитат ръст на данъчните приходи, докато 40 даже отбелязват двуцифрен растеж. В 38 щата има увеличение на приходите от данъка върху доходите на физическите лица, в 39 щата - от данъка върху корпоративните печалби, а в 36 щата - от данък върху продажбите.

TPC също така сравнява темповете на растеж на държавните данъчни приходи в щатите на САЩ за четирите месеца, завършили през юни 2021 г., със същите периоди през 2019 и 2020 година.

"Периодът от март до края на юни 2020 г. като цяло беше най-лошият данъчен период за щатите по време на пандемията. Общите приходи от държавни данъци, както и от данъци върху доходите и продажбите, спаднаха значително в сравнение със същия период на 2019 г.", отбелязват анализаторите от TPC.

Възстановяването през 2021 г. от спада година по-рано не е изненада, но резултатите за настоящата година превъзхожда 2019 г., което предполага "по-силно доверие на потребителите, възстановяване на икономиката и федерална подкрепа", се казва още в доклада.