България избра неподходящ момент за кандидатстване във валутния механизъм ERM II заради процеса по смяна на ръководните постове в институциите на блока, който тече в момента. Това смята финансистът и преподавател в УНСС Димитър Чобанов.

Според него заради това може да се очаква, че процесът по влизането на страната ни в т.нар. "чакалня" на Еврозоната може да се забави.

"Присъединяването ни към Еврозоната е свързано с много позитиви, но крие и немалко рискове", коментира той в интервю за BloombrgTV България.

"България за момента не изпълнява критерия за инфлацията. Това, че равнището на доходите и производителността е по-ниско от средното за ЕС, определя равнището на цените, които са по-ниски от средните", обяснява експертът.

Чобанов казва още, че процесът на догонване в това отношение се нужда е от бърз растеж на икономиката и цените, а това може да се окаже пречка пред покриването на този критерий.

"Това, което може да се направи, е да се опитаме да приближим средата в България до тази в развитите икономики чрез въвеждането на строги правила, които да привлекат и чуждестранни инвестиции. Хората трябва да бъдат стимулирани да работят и да спестяват. От това се нуждае България в момента", смята той.