На днешното си заседание Управителният съвет на Европейската централна банка реши да запази основните лихвени проценти и досегашната си стимулираща парична политика.

Без промяна остават основната лихва по операциите за рефинансиране (т.нар. "репо лихва") на ниво от 0,00%, депозитната си лихва на ниво от -0,4% и маргиналата заемна лихва от 0,25%.

В същото време Управителният съвет на банката продължава да очаква, че ключовите лихвени ставки "ще останат в настоящите или в по-ниски нива за продължителен период и далеч след края на програмата за "количествени улеснения", която на този етап трябва да продължи поне до декември 2017-а година".

ЕЦБ потвърди, че ще продължава да купува финансови активи (главно еврооблигации) за 80 млрд. евро месечно до края на текущия месец и че от април има намерение да намали темпото на покупки до 60 млрд. евро в рамките на следващите месеци до края на годината.

Потвърдено бе, че Управителният съвет на банката е готов да увеличи програмата за "количествени улеснения" по отношение на нейния месечен размер и/или нейната продължителност, ако икономическите перспективи в еврозоната станат по-малко благоприятни, или ако финансовите условия не съответстват на по-нататъшно устойчиво повишение на инфлацията към целевото ниво от 2 на сто.

Днешните решения на ЕЦБ за съхраняване на досегашната парична и лихвена политика бяха напълно очаквани от финансовите пазари. Вниманието на инвеститорите е насочено към пресконференцията на нейния председател Марио Драги. На нея той ще представи актуалните средносрочни прогнози на ЕЦБ за икономическите процеси в еврозоната.