Европейската централна банка обяви очакваното първо повишение на лихвите си. Това се случва за първи път от десетилетие насам.

Управителният съвет повиши трите основни лихвени процента на ЕЦБ с 50 базисни пункта. Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение ще бъдат повишени съответно до 0.50%, 0.75% и 0.00%, считано от 27 юли 2022 година.

Според съобщението, ЕЦБ е преценила, че е "подходящо да предприеме по-голяма първоначална стъпка в процеса на нормализиране на основните лихвени проценти, отколкото бе съобщено при предишното заседание". Тогава се говореше, че лихвите ще бъдат повишени с 25 базисни пункта.

Фед с най-рязкото повишение на основните лихви от 22 години насам

Фед с най-рязкото повишение на основните лихви от 22 години насам

Стремежът е да се овладее най-бързо покачващата се инфлацията в САЩ от 40 години насам

Днешното решение обаче се основава на актуализираната оценка на инфлационните рискове. Така Централната банка реагира на растящата инфлация, която през юни се покачи в еврозоната до рекордните 8.6% на годишна база.

Очакванията на анализаторите са от това лято нататък ЕЦБ постепенно да повишава лихвите си, тъй кто по всичко личи, че инфлацията в еврозоната ще остане висока до края на 2022 г. Тя би трябвало да се върне към целевото ниво на ЕЦБ от около 2% до 2024 година.

"Днешната решителна стъпка за прекратяване на отрицателните лихвени проценти позволява на Управителния съвет да премине към вземане на решенията за лихвените проценти заседание по заседание. Бъдещият ход на основните лихвени проценти ще продължава да зависи от данните и ще спомогне за постигане на инфлационната цел от 2% в средносрочен план."

По-рано тази година стана ясно, че ЕЦБ ще прекрати своята стимулираща програма за изкупуване на облигации в началото на третото тримесечие на тази година и ще последва повишение на основните лихви.

ЕЦБ каза откога ще започне да вдига основните лихви

ЕЦБ каза откога ще започне да вдига основните лихви

Те не са повишавани от повече от десетилетие

По този начин бяха "бетонирани" очакванията на финансовите пазари, че ЕЦБ ще повиши през юли лихвените си ставки за първи път от повече от десетилетие, в опит да укроти рекордно високата инфлация в еврозоната.

И други централни банки повишиха основните си лихвени проценти с бързи темпове, а това оказва натиск върху ЕЦБ да действа по-решително.

В средата на юни в отговор на растящата инфлация и под "сянката" на рецесията, надвиснала над Съединените щати, Федералният резерв (Фед) обяви увеличение на лихвените проценти с 0,75 процентни пункта. Това е най-голямото повишение от 1994 г. насам.

Паричният орган на Хонконг автоматично следва Фед, така че и той повиши основната си лихва с 0,75% до 2% още на следващия ден (17 юни), докато Централната банка на Англия прибягна до пет поредни увеличения на лихвата с 25 базисни пункта в опит да ограничи инфлацията.

ЕЦБ остави без промяна основните лихви

ЕЦБ остави без промяна основните лихви

Централната банка потвърди, че ще прекрати нетните покупки на активи по "Пандемичната програма за извънредни покупки" в края на март 2022 година

Канадската централна банка вдигна основния си лихвен процент с цял процентен пункт, след като бе повишен на два пъти с по 50 базисни пункта. Южна Корея също предприе поетапни увеличения от по 0.25 базисни пункта. В Нова Зеландия пък основната лихва достигна до 2.5%, след като централната банка предприе трето поредно увеличение.

Централната банка на Израел също предприе най-рязкото вдигане на лихвите от над десетилетие насам - с 0.75 процентни пункта - до 1.25 на сто.

На днешното си заседание ЕЦБ одобри и Инструмент за защита на трансмисионния механизъм (TPI).

Чрез този инструмент ЕЦБ ще подпомогне трансмисионния механизъм на паричната политика. По-специално, докато Управителният съвет продължава да нормализира паричната политика, TPI ще гарантира, че нейната позиция се предава безпрепятствено във всички държави от еврозоната.

Ердоган: Ниските лихви ще намалят инфлацията и нестабилността на турската лира

Ердоган: Ниските лихви ще намалят инфлацията и нестабилността на турската лира

Турският президент повтори, че е против високите лихвени проценти

TPI ще стане част от инструментариума на Управителния съвет и може да бъде активиран, за да противодейства на нежелана, хаотична пазарна динамика, застрашаваща сериозно предаването на паричната политика в цялата еврозона. Мащабът на покупките по TPI зависи от сериозността на рисковете за предаването на политиката. Покупките не са предварително ограничени.