Федералният резерв (Фед) на САЩ повиши основните си лихви с 0,5 процентни пункта (с 50 базисни точки) до диапазона 0,75 - 1%, след като на предишното си заседание вдигна лихвата с 0,25 до диапазона 0,25-0,50%. Това е най-голямото повишение на основните лихви от 2000 г. насам.

Фед същевременно потвърди по-агресивната си стратегия в опит да овладее най-рязко покачващата се инфлацията в САЩ от 40 години насам.

След края на заседанието Централната банка също така заяви, че планира да започне да продава част от своите запаси от близо 9 трилиона долара от съкровищни ​​облигации и ипотчено обезпечени ценни книжа през юни.

Първоначално Фед планира да продава свои активи за 47,5 млрд. долара на месец (30 милиарда долара държавни ценни книжа и 17,5 милиарда долара обезпечени с ипотека ценни книжа). След три месеца ще увеличи до 95 млрд. долара месечно намаляването на своите финансови активи (60 млрд. долара и 30 млрд. долара съответно) - ход, който може да ограничи ликвидността от паричните пазари за години напред.

Фед се стреми да повиши основния си краткосрочен лихвен процент до 2,5% или дори по-висок (към 3%) до края на годината, след като го запази близо до нулата през по-голямата част от коронавирусната пандемия. Централната банка на САЩ намали лихвите след началото на Covid пнадемията през 2020 г., за да подкрепи икономиката.

Изявлението на Фед след редовното заседание обаче показва по-голямо безпокойство от растящата инфлация. Фед посочи, че локдауните в Китай, свързани с настоящата Covid вълна в азиатската държава, могат допълнително да влошат веригите на доставки, което влияе в посока повишаване на инфлацията.

ФЕД повишава лихвените проценти за първи път от 2018-а насам

ФЕД повишава лихвените проценти за първи път от 2018-а насам

На фона на инфлацията, това първият път, когато лихвите се покачват от досегашните почти нулеви нива

"Комитетът по паричната политика (FOMC) е изключително внимателен към инфлационните рискове", се казва в изявлението на Фед след края на заседанието. 

Председателят на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл заяви, че допълнителни повишения на лихвите с 0,5% ще бъдат "на масата за обсъждане по време на следващите няколко срещи на Фед".

"Ще вземаме решенията си по време на следващите заседания, докато се учим от постъпващите данни и променящите се перспективи за икономиката", отбеляза той.

Пауъл коментира, че инфлацията в САЩ е твърде висока. "Едномесечните данни за инфлацията не ни казват много. Бихме искали да видим доказателства, че инфлацията се движи в посока, която ни дава повече комфорт", посочи той.

Освен това той отбелязва, че нарастващите цени на суровия петрол и на други суровини, произтичащи от руската инвазия в Украйна, създават допълнителен възходящ натиск върху инфлацията. А свързаните с Covid-19 локдауни в Китай вероятно ще влошат още повече прекъсванията на веригите на доставки.

Председателят на Фед обаче не смята, че икономиката на САЩ ще влезе в рецесия. "Това е силна икономика и нищо в нея сега не предполага, че е близо до рецесия или е уязвима от рецесия", каза Джером Пауъл.

Goldman Sachs очаква Фед да повиши драстично лихвените проценти

Goldman Sachs очаква Фед да повиши драстично лихвените проценти

С 50 базисни пункта