Международната рейтингова агенция Fitch Ratings понижи дългосрочния рейитинг на Турция в чуждестранна валута до ниво "BB" от "BB+" с прогноза "негативна". 

Расте дефицита на текущата сметка, влошават се условията на външно финансиране, рязко расте инфлацията и влиянето на падащия валутен курс върху частния сектор, който има значителен дълг в чужда валута, се отбелязва в съобщението на Fitch.

Стабилността на икономиката в последните месеци се е влошила и първоначалните политически действия след изборите през юни са усилили неопределеността. Всичко това затруднява разработването и осъществяването на мерки за "меко приземяване на икономиката", посочва агенцията.

Moody's свали кредитния рейтинг на Турция още под инвестиционното ниво

Moody's свали кредитния рейтинг на Турция още под инвестиционното ниво

Влошаващи се политически условия и увеличени рискове от външни шокове

Турция ще се нуждае от външно финансиране през 2018 година от порядъка на $229 млрд., включително да покрие дефицита на текущата сметка от $54 млрд, и да рефинансира дългове за $118 милиарда.

От Fitch предполагат, че в края на 2018 г. брутните международни резерви на Турция ще се съкратят до $96 милиарда, а нетните - до половината от тази сума.

Годишната инфлация е подскочила към момента до 15-годишен максимум от 15,4% (месечен ръст 2,6%) през юни след рязкото обезценяване на лирата с 27 на сто до момента. Fitch прогнозира средногодишен темп на инфлацията 13% за 2018 г. и 10,8% през 2019 година. И увеличение на държавния бюджетен дефицит от 2,1% през 2017-а на 2,9% спрямо БВП през тази година.