Международната рейтингова агенция Fitch потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на емитента САЩ на най-високата степен "ААА", с прогноза "стабилна".

"Суверенният рейтинг на САЩ се поддържа от структурни преимущества, които включват мащаба на икономиката, високия доход на човек от населението и динамичната бизнес среда" се казва в съобщението на агенцията.

Други фактори в полза на запазването на рейтинга на текущото му ниво, посочват от Fitch, са доларът, играещ роля на резервна световна валута, а така също гъвкавостта и ликвидността на пазара на държавните облигации на САЩ.

Освен това, се отбелязва, че текущото смекчаване на фискалната политика на САЩ поддържа икономическия растеж на страната, но е довело до увеличение на дефицита на държавния бюджет. Нарастването на дефицита на този етап от икономическия цикъл прави бюджета на страната по-уязвим към възможния икономически спад.

Fitch донякъде влоши своите очаквания за ръста на БВП на САЩ, но прогнозира, че през 2019 - 2020 г. американската икономика ще расте по-бързо от икономиките на повечето развити страни. Агенцията очаква темп на покачване на БВП на Щатите от 2,3% през тази година и 1,9% през 2020 година.

Що се отнася до монетарната политика на Федералния резерв, Fitch прогнозира едно покачване на базовата лихвена ставка през 2019 г. и още едно през 2020 година от сегашното ниво 2,25-2,5%.

Понижение на рейтинга на САЩ в близко време е малко вероятно. Но Fitch може да го понижи при по-бърз от предполагаемия ръст на бюджетния дефицит и външния дълг на страната, а така също и при загуба на ролята на долара като глобална резервна валута.