Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция изплати за първите шест месеца на 2022 година над 1,4 млрд. лв. в помощ на земеделските производители, съобщиха от Фонда. Изплатените средства са в направления: "Директни плащания", "Държавни помощи", "Селскостопански пазарни механизми", Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г.

За първите шест месеца на тази година по Кампания 2021 са разплатени 971 хил. лева, а от 16.10.2021 г. до 31.12.2021 г. - 887 хил. лева. Плащанията бяха извършени при спазване на заложения индикативен график.

Най-голямото плащане, което получиха стопаните, е по схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Над 715 млн. лв. бяха разпределени между 56 425 земеделски производители. Друго голямо плащане е по Схемата за зелени директни плащания (ЗДП). По нея бяха изплатени над 452 млн. лв. Подпомагане получиха 56 425 земеделски стопани, които спазват изискванията за зелените плащания.

Животновъдите получиха над 170 млн. лева за Кампания 2021.

По Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 - 2020) за периода януари - юли 2022 г. са изплатени близо 149 млн. лв., посочват от ДФ "Земеделие".

По Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020, Фонд "Земеделие" изплати почти 9 млн. лева.

За първите 6 месеца на годината по схемите на държавните помощи земеделските производители са подпомогнати с близо 239 млн. лева. От посочената сума, над 143 млн. лв. е държавната подкрепа, която стопаните получиха по Ковид помощта в средата на юни.

От началото на годината до 30 юни 2022 г., по инвестиционните схеми за държавни помощи към земеделските производители бяха преведени над 875 хил. лв.

По "Помощта под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство", ДФЗ преведе почти 10,5 млн. лева.

По схемата за кредитиране със средства на Държавен фонд "Земеделие" на стопани с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство, в периода януари - юли са финансирани 157 проекта с 665 хил. лв.

По пазарните мерки за първото полугодие са изплатени близо 34 млн. лева. Най-много средства са наредени по училищните схеми - над 26 млн. лв. По Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, са преведени над 6,7 млн. лв., а 195 хил. лв. получиха пчеларите по Националната програма по пчеларство. Изплатените средства на одобрените организации на производители на плодове и зеленчуци, изпълняващи оперативни програми, надхвърля 572 хил. лева.