Китай стана лидер по чуждестранните инвестиции на руския златно-валутен резерв. До април най-голям дял в тези вложенията се падаше на САЩ.

Най-големият обем чуждестранни активи ва Банката на Русия в края на март 20119 г. се пада на Китай. Както се вижда от обзора на централната банка, техният дял е 13,3% или $65 милиарда от общия размер на руските златно-валутни резерви - $487,4 милиарда.

Вложенията в китайски ценни книжа през годината се увеличават с 8.7 процентни пункта, което позволи на Поднебесната империя да заеме първо място в чуждестранните инвестиции на Централната банка на Русия. Делът на Япония също нараства рязко: от 1,7% на 10,2%.

Русия и Китай  изтеглят парите си от американските облигации

Русия и Китай изтеглят парите си от американските облигации

Лидер сред кредиторите на САЩ втори месец е Япония

До април 2018 г. най-голямата част от резерва бяха вложенията в американски държавен дълг - сега техният дял е намалял от 29.2% на 9.2%.. В последните години на фона на американските санкции срещу страната, Русия намалява инвестициите си в US Treasuries - от $150 млрд. през 2013 г., на $96,1 млрд. април 2018 - до сегашните $10,8 млрд. през юни тази година.

Банката на Русия основно инвестира в държавни облигации или облигации с държавни гаранции. Но все пак най-голямата част от активите на златно-валутния резерв на Русия - 18,2%, или 88,6 милиарда долара, се съхраняват в монетарно злато в трезора на централната банка.

Златният резерв на Русия се е увеличил до 2 хиляди тона

Златният резерв на Русия се е увеличил до 2 хиляди тона

Централна банка е закупила от началото на годината 162 т злато

Разпределение на активите на златно-валутния резерв на Русия:

· Злато в трезора на Централната банка - 18.2%

· Китай - 13,4%

· Германия - 13,2%

· Франция - 11,6%

· Япония - 10.2%

· САЩ - 9,2%

· Великобритания - 5,9%

· Междудържавни организации - 4,3%

· Холандия - 2,5%

· Канада - 2,3%

· Други страни - 9,3%.