Китай и Русия през юли са продължили да съкращават вложенията си в американски държавни облигации, показват данните на финансовия департамент на САЩ.

Пекин е намалил инвестициите си в US Treasuries с $2,216 милиарда - до $1,11 трилиона долара и вече два месеца - юни и юли, не е най-големият кредитор на САЩ.

Москва е свила вложенията си в американски дългови книжа с 2,35 милиарда долара - от 10,85 милиарда през юни, до 8,5 милиарда долара през юли.

В 2013 година инвестициите на Руската федерация в US Treasuries надхвърляха 150 млрд. долара. През април 2018 г. на фона на суровите санкции срещу Москва, руските вложения в US Treasuries спаднаха почти двойно - от $96,1 млрд. до $48,7 млрд., а през май - до $14,9 милиарда. Страната излезе от списъка на 30-те държави, най-големи държатели на американски държавен дълг.

Китай вече не е най-големият кредитор на САЩ. Кой е новият?

Китай вече не е най-големият кредитор на САЩ. Кой е новият?

Япония измести Китай като най-голям държател на американски дълг

Лидер в списъка на най-голям държател на американски облигации през юли за втори пореден месец е Япония. Токио е вложил в US Treasuries 1,131 трилиона долара, което е със 7,9 милиарда повече отколкото през юни.

Следва Китай с книжа за 1,11 трилиона, намаление с 2,2 милиарда долара. На трето място е Великобритания - 334,7 милиарда долара, понижение с 6,4 милиарда долара.

Държавите, на които САЩ дължат най-много пари

Държавите, на които САЩ дължат най-много пари

Китай намалява вложенията си в американски дълг, Русия ги увеличава

Чистият ръст на инвестициите на не резиденти в US Treasuries през юли е $43,8 милиарда. Общият обем на облигациите превишава $6,63 трилиона, от които над $4,133 трилиона принадлежат на правителства или централни банки на чужди държави.