Ако сте родени след 1959 година и работите, то със сигурност попадате сред трите милиона и половина българи, които ще получат втора пенсия от частен пенсионен фонд след навършване на пенсионната възраст.

Вторият капиталов стълб работи на принципа на „задължителен” банков депозит – всеки месец както служителят, така и работодателят му внасят част от осигуровките в частен пенсионен фонд. Целта е при навършване на пенсионна възраст човек да получи още една пенсия, която сам е събрал и която пенсионния му фонд е увеличил чрез инвестиции и лихви.

Така, ако в момента сте на 25 години и се осигурявате на средното ниво в страната от 760 лева, при навършване на пенсионна възраст ще имате над 50 000 лева в сметката си, които сами ще прецените как да получите – на срочни, безсрочни вноски или накуп.  Отделно от това ще получавате и държавна пенсия. Нея обаче я губите в случай на смърт, докато частната остава за наследниците на осигуреното лице  - и то в пълния й размер. 

Какво предлага министър Горанов?

Това основно предимство на втората пенсия обаче скоро може да изчезне, защото Министерство на финансите предлага законодателни промени, които ще лишат милиони наследници да унаследяват личните пенсионни вноски на своите роднини. 

Предложението на Министерство на финансите е при навършване на пенсионна възраст, парите от индивидуалните партиди да се прехвърлят в общ пул (сметка). При този вариант, ако осигуряващо се лице почине преди да се пенсионира, сумата от личната му партида ще бъде изплатена на наследниците му.

Ако обаче осигуряващото се лице почине дори месец след като се е пенсионирал и парите от личната му партида вече са прехвърлени в общия пул, неговите наследници няма да получат нищо.

Целта на предложените промени е да може да се гарантира, че пенсиите от втория стълб са пожизнени. А идеята на втората пенсия е друга – всеки да има избор как да получи сумата, която е събрал – дали накуп, дали разсрочено или пожизнено.

Така, ако сте събрали посочените 50 000 лева и предложенията на Министерство на финансите бъдат приети, Вие ги губите в деня на пенсиониране.  Защото по сега действащите правила всеки сам решава как да ги получи, а в случай на смърт да ги получат наследниците му. Според предложените промени обаче те стават общи, което означава, че ако някой Ви надживее, ще получава Вашите пари – за сметка на наследниците.

Пенсионните фондове предлагат 9 начина за изплащане на партиди

Пенсионните фондове предлагат 9 начина за изплащане на партиди

За да гарантират правото на избор

Пенсионните фондове предлагат 9 начина на изплащане

Ето защо от пенсионните фондове се обявиха против предложените промени и представиха свои, които, по думите им, ще надградят системата, а не разрушат. В свое становище от асоциацията им предлагат въвеждането на 9 начина на получаването на пенсия – всичките с възможност за унаследяване.

Първите три вида са пожизнени пенсии, измежду които осигурените лица да могат да избират - допълнителна пожизнена пенсия за старост, допълнителна пожизнена пенсия за старост с гарантиран период на наследяване и допълнителна пожизнена пенсия за старост с право на наследяване.

Основната разлика между тях е начинът, по който става унаследяването - еднократно или разсрочено изплащане на натрупаната партида на наследниците на починало лице, което все още не е пенсионер, еднократно или разсрочено изплащане на наследниците на починал пенсионер и наследствена пенсия на наследниците на починал пенсионер.

Четвъртият вид пенсия, който предлагат частните фондове, е допълнителна срочна пенсия за старост с гарантиран размер. Предлага се и еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната сметка на дадено осигурено лице при трайно намалена работоспособност над 89,99%, както и еднократно или разсрочено изплащане при пенсиониране, по избор на осигуреното лице.

Разликата между двете предложения

Предложението на Министерство на финансите е обосновано с нуждата да се гарантират пожизнени пенсии от Универсалните пенсионни фондове. Което звучи логично, но не и когато цената е загуба на правото на унаследяване.

Предложението на пенсионните фондове също решава този проблем, но по по-елегантен начин, давайки няколко възможности как да стане изплащането на "втората пенсия", като при всяка една от възможностите остава унаследяването. Тоест парите ви няма да отидат за изплащането на пенсиите на други, както е в момента при НОИ и каквото е предложението на министър Горанов за промени във "втората пенсия".