Не трябва да се бърза с приемането на промените в Кодекса за социално осигуряване, а вместо това трябва първо да се изчакат резултатите от стрес-тестовете на пенсионните фондове.

Затова призоваха от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) по време на пресконференция днес. В нея членуват всички пенсинни фондове у нас.

От ръководството на дружествата смятат, че трябва първо да се видят докладите на одиторите на есен и тогава де се пристъпва към евентуални законови промени. И това по обективна причина – тестовете могат да покажат нужда от промяна там, където тя сега не е предвидена.

Каквото и да се случи на есен обаче, от фондовете остро се противопостяват на някои от текстовете в законопроекта. Изпълнителният директор на ПОК „Доверие” Даниела Петкова заяви категорично, че те не биха направи компромис със свободата на избор на осигурените лица, визирайки идеята за общ пул.

По думите й парите в партидите са частни и всеки сам трябва да прецени как да ги получи. Ето защо от БАДДПО предлагат 9 начина за изплащане на пенсия при запазване правото на унаследяване. Именно правото на наследство е другият спорен момент, който дружествата не приемат.  

Изпълнителният директор на „ЦКБ-Сила” Георги Тодоров даде пример затова как предлаганите промени в КСО ще ощетят осигурените лица. „Ако осигурено лице почине месец преди пенсиониране, 100 процента от сумата се онаследява. Ако обаче същото лице почине месец след пенсиониране, наследниците на получават нищо”.

За да се избегне тази ситуация от фондовете са включили опцията за унаследяване във всичките 9 варианта, които предлагат. Те предвиждат варианти дори при пожизнената пенсия тя да може да бъде онаследявана. При това не само от наследник, но и от наследник на наследника.

Предложенията на БАДДПО, които са обобщени от документ от над 100 страници, са изпратени до Министерство на финансите, откъдето те очакват отговор. Междувременно асоциацията започва обсъждания с всички засегнати от промените страни. Сред тях те предвиждат срещи с министерството, с независими експерти, със синдикатите, с работодателите и с Министерство на труда.

Ето и предложените промени в начини за пенсиониране:

1. допълнителна пожизнена пенсия за старост;
2. допълнителна пожизнена пенсия за старост с гарантиран период на наследяване;
3. допълнителна пожизнена пенсия за старост с право на наследяване;
4. допълнителна срочна пенсия за старост с гарантиран размер;
5. еднократно или разсрочено изплащане на средствата, натрупани по индивидуалната партида, или на част от тях - при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто;
6. еднократно или разсрочено изплащане на средства от индивидуалната партида в случаите по чл. 131, ал. 2 и чл. 168а, ал. 1;
7. еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице;
8. еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на пенсионер, получаващ разсрочено изплащане или пенсия по т. 2 или 4;
9. наследствена пенсия на наследниците на пенсионер, получаващ пенсия по т. 3.