Китай и Русия съкращават вложенията си в американски държавни облигации, други по-големи продавачи на US дългови книжа през ноември са били Норвегия, Ирландия и Тайван. Това показват последните данни на Министерството на финансите на САЩ.

Например Китай, най-големият държател на американски дълг, е намалил инвестициите си в US Treasuries за шести месец поред - със 17,5 милиарда до $1 трилиона и 121 милиарда.

Китай и Япония рязко свиват кредитирането на САЩ, Русия го увеличава

Китай и Япония рязко свиват кредитирането на САЩ, Русия го увеличава

Москва е купила през ноември US Treasuries за $700 милиона

По данни на финансовия департамент през ноември Русия е продала американски облигации за $1,8 млрд., съкращавайки общите си инвестиции в тези ценни книжа до $12,8 милиарда. Намалението е за сметка съкращаване на държаните от Москва краткосрочни облигации.

Припомняме, рязкото намаляване на руските вложения в американски дълг започна през април миналата година на фона на санкциите срещу руските компании. Тогава само за два месеца те се съкратиха от $96 млрд. до $15 милиарда.

Сред по-големите продавачи на US Treasuries през ноември са били също така Тайван, Ирландия и Норвегия.

Обратното, Япония, която е втора по размер на притежаваните американски държавни облигации ($1,04 трлн.), е увеличили тези си инвестиции с $18,5 милиарда. Токио съкращаваше обема на US Treasuries през повечето месеци на миналата година.

А най голям кредитор на САЩ и купувач на американски дълг през ноември е била Франция с $22 милиарда. Това е не само максимален ръст на тези вложения за страната, сега и общите инвестиции на Париж в американски дълг са достигнали рекордно равнище., надхвърляйки 131 млрд. долара.

Държавите, на които САЩ дължат най-много пари

Държавите, на които САЩ дължат най-много пари

Китай намалява вложенията си в американски дълг, Русия ги увеличава

На трето място по размер на притежавани американски държавни облигации в края на ноември е Бразилия ($311,4 млрд.), четвърта е Ирландия ($279,6 млрд.) и пета - Великобритания ($258,6 млрд.).

В Топ10 на държателите на US Treasuries влизат още Швейцария, Люксембург, Каймановите острови, Хонконг и Белгия.