Япония запазва позицията са на най-големият държател на американски държавен дълг. През февруари обемът на притежаваните от азиатската страна държавни облигации на САЩ (US Treasuries), е 1 трилион и 115,1 милиарда долара, като той е нараснал през месеца с $12,6 милиарда.

В същото време, Китай слязъл на второ място през октомври м.г. по инвестиции в US Treasuries, се върна към повишаване на техния размер. През февруари чистите покупки на такива активи са били на стойност $8,6 млрд., като общият им обем е достигнал 1 трилион и 59,7 милиарда долара.

На трето място по този показател се намира Ирландия с US Treasuries за $308,7 млрд. (+$15 млрд. за месец). Следват Каймановите острови ($258 млрд., ръст $1,1 млрд.), като те изместват от четвъртата позиция е Бразилия ($257,7 млрд., без изменение през февруари).

В топ-10 на страните държатели на US Treasuries влизат също така Швейцария, Люксембург, Великобритания, Хонконг и Тайван. Това показва актуалният доклад на Министерството на финансите на САЩ

Обемът на руските вложения в американски държавни облигации слабо се променя през последните четири месеца. През февруари те все пак, както и през януари се увеличават с по 100 милиона долара. В края на 2016 г. притежаваните от Русия US Treasuries са в размер 6 млрд. долара, като те намаляват през годината. По този начин страната заема място в средата на втората десятка държатели на американски държавен дълг, припомня interfax.ru.

Общият обем на външните вложители в US Treasuries през февруари са нараснали с $59 млрд, до $6,12 трилиона. От тази сума 3 трлн. и 811,3 млрд. долара принадлежат на правителства и централни банки .

Чистият приток на чуждестранни средства в американски акции през февруари е бил $19,1 млрд., а в корпоративни дългови книжа - $17,6 милиарда, става ясно от изследването на финансовото министерство на САЩ.