Европейската централна банка (ЕЦБ) възнамерява да вдигне основния лихвен процент с 0,25 базисни пункта през юли. Това стана ясно днес след заседание на Съвета на Централната банка.

Междувременно Управителният съвет реши лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение да останат непроменени - съответно 0,00%, 0,25% и -0,50%.

Еврото може да поскъпне след решенията на ЕЦБ

Еврото може да поскъпне след решенията на ЕЦБ

Японската валута се покачва, паундът се понижава спрямо долара

Припомняме, че за последно ЕЦБ повиши лихвите си през 2011 г., а лихвеният процент по депозитите е отрицателен от 2014 г. насам.

Управителният съвет на институцията очаква да повиши основните лихвени проценти и през есента. Размерът на това увеличение ще зависи от актуализираните средносрочни прогнози за инфлацията. Ако средносрочната перспектива за инфлация се запази или се влоши, вероятно ще бъде прието по-голямо увеличение през септември.

Еврото поглежда нагоре след коментар за нагласите на ЕЦБ

Еврото поглежда нагоре след коментар за нагласите на ЕЦБ

Доларът поевтинява и към паунда, поскъпва към японската йена

"Въз основа на сегашната си оценка Управителният съвет очаква от септември нататък да бъде подходяща постепенна, но последователна тенденция на по-нататъшно повишаване на лихвените проценти", съобщават от ЕЦБ.

ЕЦБ обяви още, че ще прекрати изкупуването на облигации, както беше планирано, в началото на юли. Към този момент те възлизат на 20 млрд. евро месечно. 

Еврото расте, очаквайки срещата на ЕЦБ и затягане на паричната политика

Еврото расте, очаквайки срещата на ЕЦБ и затягане на паричната политика

Доларът леко се понижава и спрямо британския паунд и японската йена

Финансовата институция ще прекрати и нетните покупки на активи по своята програма за закупуване на активи (APP) от 1 юли 2022 г.

Що се отнася до програмата за спешни покупки при пандемия (PEPP), Управителният съвет възнамерява да реинвестира плащанията по главницата от ценни книжа с падеж, закупени по програмата най-малко до края на 2024 г.

Според анализаторите на съобщението, направено след заседанието на управителния съвет на ЕЦБ в Амстердам, може да се гледа като на важна стъпка към прекратяване на "хлабавите" парични политики на отрицателни лихвени проценти и масивни покупки на облигации, които Централната банка провежда през последните осем години.