Българска народна банка съобщи, че удължава на срока за подаване на искане от клиенти на банките за отсрочване на задължения (мораториум) и одобряването им от банките до 30 септември 2020 година. Удължен е и крайния срок до който могат да се отсрочват кредитни задължения. Той става 31 март 2021 г.

БНБ уточнява, че удължаването на срока на действие на реда за отсрочване на задължения се отнася за вземания по кредити, за които не е било подадено искане за отсрочване на плащанията преди 22 юни 2020 г.

Икономическите мерки срещу пандемията: какви са и какви можеха да бъдат

Икономическите мерки срещу пандемията: какви са и какви можеха да бъдат

Всяка политика оказва последици в реалния живот, но те може да не са такива, каквито ни се иска

"На 9 юли 2020 г. Управителният съвет на Българската народна банка прие решение, че ще спазва гласуваните от Европейския банков орган (ЕБО) Насоки - EBA/GL/2020/08 за изменение на Насоки EBA/GL/2020/02 относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19. Насоките са публикувани на интернет страницата на ЕБО. С тях се удължава с три месеца - от 30 юни 2020 г. на 30 септември 2020 г., крайният срок за прилагане на мораториум върху плащанията, уреден в Насоки EBA/GL/2020/02. Удължаването на срока се отнася до промяна в раздел 4, точка 10, буква "е" от Насоки на ЕБО - EBA/GL/2020/02", пише в официалното съобщение на БНБ.

БНБ освен това ще започне да публикува ежемесечно агрегирана информация във връзка с постъпилите и одобрени искания до банките за отсрочване на задълженията по настоящия ред. Информация за април, май и юни 2020 г. ще бъде публикувана на 31 юли 2020 г. За последващите месеци от действието на утвърдения ред месечна информация ще се публикува в края на последния работен ден на месеца, следващ отчетния период.

"УниКредит Булбанк" вече съобщи, че ще прилага новите срокове за мораториум.

"Банката и дъщерните ѝ дружества - УниКредит Кънсюмър Файненсинг, УниКредит Лизинг и УниКредит Факторинг ще приемат заявления за отсрочване на кредити от клиенти още три месеца. По този начин УниКредит Булбанк удължава срока, в който засегнатите от кризата физически лица и компании могат да получат подкрепа за изплащане на задълженията си до 23.09.2020 г. включително.

Тази банка ще плати половин милиард долара заради автокредити на хора с нисък рейтинг

Тази банка ще плати половин милиард долара заради автокредити на хора с нисък рейтинг

Santander е нарушила законите за защита на потребителите, смятат от 33 щата

Банката вече предложи конкретни действия и механизъм за облекчаване на обслужването на кредитните задължения на своите клиенти под формата на гратисен период на вноските за главница и лихва за период до 6 месеца, гратисен период само за главницата за период до 6 месеца и механизъм за разсрочване, приложим за револвиращите продукти. Клиентите, които не покриват напълно критериите или пък имат нужда от различно решение от предложените в механизмите, също могат да потърсят съдействие като се свържат с банката", се казва в съобщението на "УниКредит Булбанк".