През последното тримесечие на 2014 година, 48 239 души са подали заявления за смяна на пенсионния си фонд. Това показват обобщените резултати на Комисията за финансов надзор на база справките, представени от пенсионноосигурителните дружества данни.

От тях 41 797 осигурени лица през това четвъртото тримесечие на 2014 г., са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 91 999 хил. лв.

За цялата 2014 г. осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди са общо 179 372. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 391 243 хил. лв.