За последните 10 години нетният дълг на България е нараснал 3,8 пъти или с 383%, докато брутният вътрешен продукт (БВП) се е увеличил 0,4 пъти или с 42 на сто. Това показват изчисления на Българската стопанска камара (БСК) на база на данни на Българската народна банка (БНБ).

Статистиката сочи, че от влизането на страната ни в Европейския съюз (ЕС) до днес консолидираният дълг на сектор "Държавно управление" е "набъбнал" със 160%. През 2007 година той е възлизал на 10,4 милиарда лева, а в края на миналата година е достигнал 26,9 милиарда лева. Това е най-високото му ниво през последното десетилетие.

В процентно изражение към края на 2016 година делът на показателя представлява 30,2% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната.

Снимка 277831

Източник: БСК

Успоредно с това фискалният резерв е нараснал с много по-бавен темп. През 2007 година той възлиза на 7,5 милиарда лева, а през 2016 година - на 12,9 милиарда лева. Така за едно десетилетие неговият дял към БВП се увеличава от 12% до 14,5%.

Това обяснява и фактът, че голямо изменение за разглеждания период се наблюдава при нетния дълг, който представлява разликата между консолидирания държавен дълг и фискалния резерв.

За последните 10 години той е нараснал от 2,9 милиарда лева до 14 милиарда лева. Като дял от БВП е скочил от 12% до 14,5%, показват изчисленията.

Най-значително увеличение на показателя има през 2014 година, когато нетният дълг се увеличава до 13,4 милиарда лева в сравнение с 9,3 милиарда долара за година по-рано. Това се обяснява с поетото от държавата задължение за изплащането на гарантираните депозити във фалиралата "Корпоративна търговска банка" и за осигуряване на средства за обща ликвидна подкрепа.

Снимка 277832

Източник: БСК