Българската народна банка обяви основен лихвен процент (ОЛП) за юни в размер на 2,96%. Това е девето поредно повишение, но то няма да се отрази пряко на по-голямата част от ипотечните кредити у нас.

Контекст: Основният лихвен процент е обвързан с индекса ЛЕОНИА Плюс. Той е среднопретеглена стойност на лихвените проценти по всички сделки за предоставяне на необезпечени депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар в България. ОЛП е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс за работните дни на предходния календарен месец.

БНБ не определя, а само обявява основния лихвен процент

БНБ не определя, а само обявява основния лихвен процент

Централната банка не може нито да го вдига, нито да го сваля

Детайли: Повечето български банки използват ОЛП за определяне на размера на законната лихва за забавени плащания по кредитите, т.е. не засяга коректните платци.

Има две български банки, които използват основния лихвен процент и при определянето на лихвата на ипотеките в левове - "Токуда Банк" и Българо-американската кредитна банка.

БНБ отчита ударно увеличение от 120% на основния лихвен процент

БНБ отчита ударно увеличение от 120% на основния лихвен процент

Нивата на простата лихва достига тези от 2009-а

Управителният съвет на БАКБ обаче отмени корекциите на лихвите, които трябваше да предприеме на 1 януари, след като БНБ започна да вдига основния си лихвен процент след дълги години на нулеви стойности. Следващото разглеждане на лихвените нива трябва да стане на 1 юли тази година.

БНБ с ново рязко повишение на основния лихвен процент

БНБ с ново рязко повишение на основния лихвен процент

От 1 март той става 2,17 на сто

При "Токуда Банк" преизчисляването на променливия лихвен процент, който включва ОПЛ и договорената надбавка, се случва в началото на всеки месец. Това означава, че от днес ипотеките в банката би трябвало да са поскъпнали.

Останалите български банки използват различни методики с участието на статистиката на БНБ, собствените депозити, EURIBOR и т.н.

Още нещо: От началото на годината основният лихвен процент се е повишил повече от двойно - за януари той беше 1,42%.

Сегашните 2,96% са най-високото равнище от април 2009 г. до наши дни. В разгара на Световната икономическа криза, обаче, ОПЛ достигаше и нива над 5 на сто.

БНБ извади най-силното си оръжие срещу инфлацията

БНБ извади най-силното си оръжие срещу инфлацията

Гответе се за нови ипотеки с 5% лихва и поскъпване на вече отпуснатите

Ако има някаква позитивна новина, то тя е, че темпът на нарастване на основния лихвен процент се забавя - през този месец стъпката е 0,19%, докато преди това имаше две стъпки от по 0,3%.