Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX се е свил с над 15% от началото на 2015 г. до сега. Най-голям спад от 19,34% има при CGIX, а най-добре представил се е BGREIT с намаление от само 3,56%. Статистиката на БФБ показва, че всички индекси са на минус от началото на годината.

Пазарната капитализация на БФБ надхвърля 7 млн. лева в края на годината, като той е спаднал със 7,83 на сто. Най-голям срив от над 28 на сто има при акциите сегмент Premium.

Изчисленията на БФБ показват, че оборотът на сделките на регулиран пазар се равняват на над 303 млн. лева. Двойно по-голям е този извън регулирания пазар – повече от 650 млн. лева.