Българската народна банка (БНБ) ще подлага банките на стрес тестове поне веднъж годишно. Със същата периодичност тя ще оценява рисковете, на които банките са или могат да бъдат изложени или които банка създава за финансовата система. Това предвиждат промени в Закона за кредитните институции, които Народното събрание одобри на второ четене, съобщава Дневник.

Значителна част от приетите нови текстове въвеждат новата директива за капиталовата адекватност и Регламент 575 на Европейската комисия.

БНБ ще приема веднъж годишно план за надзорни проверки на банките, в който ще посочва банките, които е преценила, че трябва да провери, начина и график на провеждането й, гласят одобрените текстове.

На проверка задължително подлежат банките, чиито стрес тестове показват риск за финансовата стабилност. В банките, които са обект на системен надзор от БНБ, тя може да изпрати за постоянно свой представител.

БНБ ще изготвя план за контролирано преструктуриране на всяка банка, който да се приложи, ако тя изпадне във финансови затруднения.

Централната банка ще оповестява установените нарушения и наложените административни санкции, като изключение ще се допуска само при опасност от нарушаване на финансовата стабилност или очаквани непропорционални вреди върху засегнатите, гласи проектът.