Процесът на присъединяване към еврозоната, започвайки с участието на националната валута в Европейския механизъм на валутните курсове (ERM II или т.нар. "чакалня" на еврозоната), ще бъде катализатор за по-нататъшни подобрения, корекции и реформи в България.

Това заявява управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев, цитиран от SeeNews.

"В крайна сметка всичко това ще бъде от полза за икономиката, независимо дали вече сме вътре, или все още не сме. Пътуването е поне толкова важно, колкото и достигането до крайната дестинация", пише Радев в предговора на Доклада за глобалните публични инвеститори за 2018 г.

Докладът е съставен от независим мозъчен тръст, съсредоточен върху дейността на централните банки, икономическата политика и публичните инвестиции.

Експерти: България изпълнява критериите за еврозоната, но е умишлено бавена

Експерти: България изпълнява критериите за еврозоната, но е умишлено бавена

Емил Хърсев и Лъчезар Богданов смятат, че сега е моментът страната ни да форсира кандидатурата си

Макроикономическото представяне на България е солидно, паричната стабилност на страната е факт от повече от 2 десетилетия, а системата на Валутния борд, която свързва българския лев към еврото, е безкомпромисна, според централния банкер.

"България поддържа широк балансиран бюджет и е известна с това, че има третото най-ниско съотношение дълг към БВП в ЕС. Банковият сектор е стабилен, като капиталовата адекватност и ликвидността надвишават средните за ЕС", изтъква той.

Според Радев е логично да се очаква, че страна с такива постижения не бива да бъде блокирана, а по-скоро приветствана да започне пътуването си към присъединяване към еврозоната чрез участието на националната си валута, лева, в ERM II.

България се отдалечава от еврото. Поне за следващите няколко години

България се отдалечава от еврото. Поне за следващите няколко години

ЕК смята, че страната не покрива критериите за присъединяване към Еврозоната

Коментарите му съвпаднаха с оповестяването на становището на Европейската централна банка (ЕЦБ), че България трябва да се справи с макроикономическите дисбаланси и да приеме закони за запазване независимостта на централната банка, за да изпълни критериите за присъединяване към еврозоната.

"Българското законодателство не отговаря на всички изисквания за независимост на централната банка, забраната за парично финансиране и правната интеграция в Евросистемата", заявиха от ЕЦБ в годишния си доклад за конвергенцията, оценяващ готовността на държавите-членки извън Еврозоната да приемат единната валута.

Действителното време на приемане на еврото ще зависи в по-малка степен от номиналните критерии за конвергенция от Маастрихт, на които България отговаря от много години, и повече от реалната конвергенция на икономиката, твърди Радев.

Ще позволи ли ЕС на България да се присъедини към еврото?

Ще позволи ли ЕС на България да се присъедини към еврото?

Страната изпълнява икономическите критерии, но корупцията тревожи Брюксел

"Има структурни и институционални политики, които трябва да бъдат приложени и непрекъснато преследвани, за да се ускори реалната конвергенция", смята управителят на БНБ.

Европейската комисия заяви в свой отделен доклад за сближаването, че България не отговаря на условията за приемане на еврото, тъй като българското законодателство, свързано с централната банка, не е напълно съвместимо с изискванията на Договора за функционирането на ЕС.

България изпитва макроикономически дисбаланси, свързани с уязвимите места във финансовия сектор, съчетани с висока задлъжнялост и необслужвани заеми в корпоративния сектор, а устойчивите структурни слабости пречат на трудовия пазар да се подобрява по-бързо, твърдят от Комисията.

Трите най-бедни държави от ЕС искат да приемат еврото

Трите най-бедни държави от ЕС искат да приемат еврото

"След Brexit оставането извън еврозоната може да ги направи аутсайдери"