Законът за федералния бюджет на Русия за 2023-2025 г. е подписан от президента Владимир Путин и вече е публикуван официално, съобщи "Ведомости".

"Одобрени са основните характеристики на Федералния бюджет за 2023 г., определени въз основа на прогнозния обем на брутния вътрешен продукт (БВП) в размер на 149,95 трилиона рубли. Нивото на инфлация не би трябвало да превишава 5,5% (декември 2023 г. към декември 2022 г.)", се казва в указа.

Според Закона за бюджета на Русия, през 2023 г. приходите на бюджета ще възлязат на 26,1 трилиона рубли, а разходите - на 29 трилиона рубли.

За 2024 г. и 2025 г. се очакват приходи съответно от 27,2 трилиона рубли и 27,9 трилиона рубли, а разходите се предвижда да са съответно - 29,4 трилиона рубли и 29,2 трилиона рубли, т.е. основните бюджетни показатели за следващите 3 години ще са на почти едно ниво.

Освен това става ясно, че през следващите три години, бюджетът на Русия ще бъде на дефицит, който постепенно ще намалява. През 2023 г. той ще възлиза на 2,9 трилиона рубли (2% от БВП), през 2024 г. - 2,2 трилиона рубли (1,4% от БВП), а за 2025 г. прогнозата е за дефицит от 1,3 трилиона рубли (0,7% от БВП). Предвижда се дефицитът да бъде покрит чрез държавни заеми, следва от документа.

Ще припомним, че в рамките на ЕС се допуска бюджетният дефицит на всяка страна да е до 3% от нейния БВП, макар че по време на кризата с Covid този критерии беше разхлабен.

При изготвянето на бюджета се е "стъпвало" на прогнозата, че цената на петрола Urals се очаква да намалее от 80 долара за барел през 2022 г., до средно $65 през 2025 г. Обаче "таванът" на цената на руския петрол, влязъл в сила от 5 декември, е от $60 за барел.

Очаква се и умерено отслабване на рублата до 72,2 рубли за долар и отслабване на инфлация до 4%, до края на 2024 г. (към края на 2022 г. се очаква този показател да бъде на ниво от 12,4%).

Военновременният бюджет на Русия - колко ще нараснат разходите за отбрана на страната

Военновременният бюджет на Русия - колко ще нараснат разходите за отбрана на страната

Бюджетният дефицит за тази година ще е едва 0,9% от БВП