ПроКредит Банк е увеличил служителите си с 30% за първите четири месеца на годината, съобщиха от финансовата институция.

От началото на годината банката е назначила над 300 нови служители, с което общия брой на заетите във финансовия трезор възлиза на близо 1300 души, съобщава в. Дневник.

Към края на месец март 2007 година, „ПроКредит Банк България" разполага с 56 клона в цялата страна.

Общият текущ кредитен портфейл на банката възлиза на над 338 млн. евро (включително секюритизиран портфейл от над 74 млн. евро), отпуснати на повече от 46,000 малки предприятия и физически лица.

Размерът на депозитите възлиза на над 228 млн. евро, а броят на клиентските сметки в „ПроКредит Банк" към края на месец март е повече от 155 хил. От тях 41,268 са спестовни и срочни влогове, 52% от които са със салдо под 1,000 евро.

Големият брой малки спестовни влогове в банката е отражение на факта, че всички ПроКредит банки са твърдо ориентирани към ''отговорно банкиране'', което допринася за социалното и икономическо развитие на населението.