Русия може напълно да "излезе" от държавните облигации на САЩ в близко бъдеще. За това има редица причини, вкл. очакваното "затягане" на политиката на Федералния резерв, коментира пред РИА Новости Валери Вайсберг, директор на аналитичния отдел на инвестиционната компания "Регион".

Русия през октомври 2021 г. продължи да намалява инвестициите си в американски държавни ценни книжа, като продаде американски облигации за почти 200 млн. долара и сведе тяхната наличност до 3,72 млрд. долара. От тях 3,17 млрд. долара са краткосрочни ценни книжа.

Русия започна активно да разпродава притежаваните от нея американски държавни облигации от 2018 г. насам. Тогава тя притежаваше държавни ценни книжа на САЩ на обща стойност от 96 млрд. долара, т.е. сега тя "държи" по-малко от 5% от обема на американските дългови книжа, притежавани преди три години.

Тази тенденция е съвсем логична предвид очакваното "затягане" на паричната политика на Фед на САЩ, твърди експертът.

"Очакваният цикъл на растеж на основните лихви ще доведе до понижение на цените на държавните облигации на САЩ и така ще ги направи "непривлекателни" за определено време. Като се имат предвид и някои други фактори, оказващи влияние в същата посока, е напълно възможно скоро ще видим нулеви лихви по американските държавни облигации", прогнозира Вайсберг.

Русия влезе в топ 5 на страните с най-големи златно-валутни резерви в света

Русия влезе в топ 5 на страните с най-големи златно-валутни резерви в света

Обемът на международните резерви на страната достигна исторически рекорд от над 618,2 млрд. долара

Що се отнася до други ликвидни доларови активи в резервите на Русия или само долари (като валута), те няма да бъдат сведени до нула, посочва експертът.

Най-малкото, защото "международните разплащания, повечето от които се извършват в долари, изискват наличието на долари в резервите на страната. Обаче всичко, което надвишава обема, необходим за гарантиране на разплащанията при търговията, би могло да бъде заменено с други валути или активи", смята финансистът.