Обемът на златно-валутните (международни) резерви на Русия надмина 618,2 млрд. долара към 1 септември, което е исторически рекорд, съобщава в-к "Комерсант" по данни на руската Сметна палата.

По този начин Русия влиза в топ 5 на страните в света с най-големи международни резерви, заемайки пето място. Първите четири страни с най-големи златно-валутни резерви са Китай, Япония, Швейцария и Индия.

Спрямо началото на 2015 г., международните резерви на страната са нараснали с 235 млрд. долара. Освен това, през последните години Русия значително е увеличила дела на златото в международните си резерви. В началото на 2014 г. този дял е бил 7,8%, а към края на 2020 г. е 23,3%, Това се казва още в съобщението на Сметната палата, във връзка с направената от нея проверка на златно-валутните резерви на страната, които се намират под разпореждане на Централната банка и правителството.

От руската Сметна палата посочват, че освен злато и чуждестранна валута, международните резерви на Русия включват и т.нар. специални права на тираж - резервно платежно средство, емитирано от Международния валутен фонд.

Русия: Имаме злато за още 40 години

Русия: Имаме злато за още 40 години

При текущото равнище на добива

Централната банка на Русия наскоро публикува резултатите от традиционното си годишно сравнение на международните резерви на 70 страни в света за 2020 г. Сравнението показва, че повечето държави през миналата година са повишили абсолютния обем на международните си резерви (55 от 70 страни). От икономически развитите държави изключение правят Литва, Австралия, Нова Зеландия, Исландия.