Бордът на директорите на Централната банка на Русия днес реши да намали основния лихвен процент доста рязко - със 150 базисни пункта до 8%, съобщи Интерфакс.

Снижението на основната лихва със 150 базисни пункта дойде изненадващо дори за анализаторите. По-голямата част от експертите очакваха намаление на лихвите с 50 базисни пункта - до 9%. Само няколко икономисти не изключиха по-голяма "стъпка" надолу - със 75 базисни точки (до 8,75%) или със 100 базисни точки (до 8,5%).

"Настоящият темп на растеж на потребителските цени остава нисък, което способства за по-нататъшно забавяне на годишната инфлация. Това се дължи както на влиянието на набор от еднократни фактори, така и на забавената динамика на потребителското търсене.

Инфлационните очаквания на населението и бизнеса забележимо намаляха напоследък, достигайки нивата от пролетта на 2021 г. Деловата активност намалява по-бавно от очакванията на Централната банка през юни. Обаче външните условия за руската икономика остават сложни и продължават значително да ограничават икономическата активност", се казва в съобщението на Централната банка.

Централната банка ще оцени целесъобразността на по-нататъшно намаляване на основния лихвен процент през втората половина на 2022 година. Според прогнозата на руската Централна банка, като се има предвид провежданата парично-кредитна политика, годишната инфлация ще намалее до 12-15% през 2022 г., до 5-7% през 2023 г. и до 4% през 2024 година.

Руската Централна банка понижи скокообразно основната лихва, изненада  финансистите

Руската Централна банка понижи скокообразно основната лихва, изненада финансистите

Понижението е със 150 базисни пункта, до февруарското ниво