България се подготвя да се присъедини към еврозоната през 2024 година. Според разчетите на Министерството на финансите към момента, страната ни дотогава ще е изпълнила критериите за присъединяване към еврозоната. В тази връзка, това, от което се интересуват хората най-много, е дали приемането на еврото ще "доведе" и по-висока инфлация у нас.

Финансовите експерти и анализатори нямат единно мнение по въпроса. Според някои експерти, цените на основни стоки ще се повишат осезаемо, за да стигнат европейските. Други експерти смятат, че едва ли не ще има само леко "закръгляване" на цените, има и "междинни" мнения.

Икономисти от Експертен клуб за икономика и политика (ЕКИП) направиха проучване на тема: "Ако България приеме еврото, цените ще растат ли още по-бързо".

В доклада във връзка с проучването се казва, че няколко фактора ще определят по-високия темп на инфлация при смяната на паричния режим в българската икономика. Икономистите обясняват, че понастоящем валутният борд определя начина на нарастване на паричната база, който не е зависим от политиката на Българската народна банка (БНБ).

Влизането в еврозоната означава, че забраната БНБ да кредитира българското правителство и други институции и да отпуска кредити на търговските банки престава да е в сила, т.е. БНБ вече ще може да кредитира правителство и банки.

Защо еврото не може да измести долара като основна световна валута

Защо еврото не може да измести долара като основна световна валута

ЕЦБ е "най-статичната" централна банка в света

Тези инструменти на паричната политика ще бъдат използвани и ще допринасят за промяна на поведението на съответните институции, които са получатели на тези кредити. Така българското правителство ще има пазар на емитираните от него облигации в лицето на Европейската система от централни банки, която на вторичния пазар ще ги изкупува и по този начин ще повишава ликвидността и търсенето им на първичния пазар. Това би могло да се отрази и върху склонността да се спазват твърди бюджетни ограничения, която като цяло е налице след въвеждането на валутния борд.

Икономистите от ЕКИП в резултат на проучването си обобщават, че фактически преминаването от валутен борд към конвенционална парична политика при равни други условия ще допринесе за повишаване на темпа на инфлация в България, тоест може да се очаква не само първоначална промяна в цените в резултат от "закръгляването", а трайно ускорена инфлация поради промяната на паричния режим.

Експерт: Годишната инфлация ще е между 8% - 10%

Експерт: Годишната инфлация ще е между 8% - 10%

Заради количеството напечатани пари през 2020-а следващите години ще бъдат със завишена инфлация