Дори при отсъствие на геополитически и икономически катаклизми, ролята на долара като световна резервна валута вероятно ще отслабне в бъдеще. Това се посочва в доклада на швейцарската банка Credit Suisse "Бъдещето на световната парична система", с който е запозната РБК.

За отслабване на позициите на долара като валута хегемон с света ще допринесат разширението на плаващите валутни курсове, желанието на централните банки да намалят рисковете от евентуални санкции, както и достъпността на валутни суапови линии между централните банки

В резултат на това, световната финансова система ще стане многополюсна, но доларът все пак няма да загуби доминиращата си роля. Създаването на ефективно функционираща единна глобална валута или появата на нов световен хегемон от вече съществуващите валути, се смята за малко вероятно от икономистите от Credit Suisse.

Как ще се развива финансовата система в света

Икономистите от Credit Suisse разглеждат три сценария за възможното развитие на финансовата система в света. Основният, или базов сценарии, те смятат за най-реалистичен. Другите два сценария, поне към момента, е съвсем малко вероятно да случат на практика. Каква е същността на трите сценария.

Основен сценарий: Многополюсна финансова система

Настоящата финансова система ще се променя постепенно и с времето ще се развие в по-многополюсна, смятат от Credit Suisse. Това ще бъде улеснено от нарастването на търговията с национални валути, развитието на регионалните капиталови пазари и наличието на механизми за застраховане срещу сътресения, предизвикани от парично-кредитната политика на САЩ. Например, подобен механизъм може да е пула от резервни валути, създаден от страните от БРИКС.

Освен това, ще продължи тенденцията на диверсификация на активите на най-големите централни банки на развиващите се страни. Всичко това ще доведе до постепенно намаляване на ролята на долара като резервна валута, но едва ли ще прекрати доминацията му, прогнозират анализаторите.

Силният долар сее хаос в света - и това е само началото

Силният долар сее хаос в света - и това е само началото

Страдат други валути, технологични гиганти, и кои още

Втори сценарий: Създаване на единна глобална валута

Идеята за създаване на единна световна валута не е нова - нейното въвеждане е било предложено например още от английските и канадските икономисти Джон Мейнард Кейнс и Робърт Мандел. А бившият управляващ директор на Народната банка на Китай, Джоу Сяочуан посочи потенциала на СПТ (специалните права на тираж на МВФ) да станат основа за нова система за глобални разплащания.

Прехвърлянето на правата за емитиране на пари от всяка от страните към наднационален орган изисква огромно доверие, което е възможно само при политически съюз (както например в случая със създаването на еврото). В настоящата геополитическа среда това е доста малко вероятно да стане в световен мащаб, се констатира в доклада.

Няколко основни риска през 2023 година пред водещите икономики в света

Няколко основни риска през 2023 година пред водещите икономики в света

Държавната подкрепа за реалния сектор и работещите може да спре

Трети сценарий: Валутата хегемон да е от съществуващите

Икономистите от Credit Suisse са стигнали до извода, че този вариант е невъзможно да се случи, поне в близко бъдеще.

Има два региона, сравними по размер със САЩ - еврозоната и Китай. В полза на еврото е фактът, че то представлява около 20% от валутните резерви (първи по обем и дял след долара) и че е свободно конвертируема валута.

Обаче европейските власти, отговарящи за паричната политика, явно не се стремят еврото да измести долара в света - тяхната политика е насочена изключително към развитие на националните икономики. Освен това ЕС няма сигурен финансов актив за целия регион като държавните облигации на САЩ (Treasuries), както няма и интегриран капиталов пазар и банков съюз.

В Китай, напротив, всички големи банки могат да се разглеждат като единна институция. Но юанът няма основното качество, необходимо за конкуриране с долара - да бъде свободно конвертируема валута. Малко вероятно е Китай в близко бъдеще да отвори напълно своите финансови пазари, и това е основната причина, валутните резерви в юани в света да са толкова малки (около 2,8%), се казва още в доклада на Credit Suisse, пише РБК.

Задават ли се нови "валутни войни"

Задават ли се нови "валутни войни"

Кои са потенциалните участници в тях