Според данни от годишния доклад на Сметната палата за счетоводните отчети, на бюджетните организации са направени препоръки за корекции на впечатляващата обща стойност от 6,73 милиарда лева. Какво точно касаят тези препоръки и какъв ефект са имали те, разказва в студиото на Money.bg Тома Дончев, който е директор на дирекция "Развитие на одитната дейност" в Сметната палата.

"Под корекции са има предвид първоначално неспазване на счетоводните правила, като след намесата на Сметната палата, в рамките на финансовата година и след края й, тези грешки (...) в крайна сметка са били коригирани и тази информация вече е коректно представена в техните годишни финансови отчети."

В доклада се споменава и за друга категория грешки, чиято обща сума е значителна, но въпреки препоръките на Сметната палата, те не са били коригирани. Това експертът коментира така:

"Ръководството, организацията, кметовете, министрите, директорите на различни държавни ведомства носят управленската отговорност за създаване на счетоводна, финансова отчетност и годишните финансови отчети са техният продукт. Сметната палата наистина прави оценка за нивото на спазване на счетоводните правила, но действително от тях зависи дали те ще го направят."

Одитните доклади на Сметната палата не подлежат на съдебно обжалване

Одитните доклади на Сметната палата не подлежат на съдебно обжалване

В мотивите си за това решение конституционните съдии дават няколко важни аргумента

Тома Дончев разяснява каква е методологията на изготвяне на оценките и припомня кои са потенциалните потребители на данните от тези доклади. Освен гражданите, които проявяват интерес към информацията, тук според него със сигурност трябва да бъдат включени и общинските съвети.

"Има задължение по Закона за публичните финанси кметът да представя отчет на общинските съвети, придружен с одитния доклад на Сметната палата. Там има елемент на преценка дали, условно казано, изпълнителната власт в лицето на кмета достоверно представя развитието на общината."

Експертът коментира и взаимодействието на Палатата с другите институции като Министерството на финансите, Държавната финансова инспекция, както и прокуратурата. Дончев разкрива, че на база изготвения доклад, именно към прокуратурата са изпратени данни за едно централно ведомство и за шест общини.

Снимка 667309

Източник: money.bg

Друга важна тема на фона на публично достъпната информация е свързана с четимостта на счетоводните и финансовите данни.

"Това е разпознато като проблем от професионалната общност от десетилетия и в нашите професионални стандарти е посочена уговорката, че и одитните документи, и счетоводните трябва да бъдат наистина четени от хора, които имат достатъчно добро разбиране за организацията, първо и след това балансирано, разумно разбиране за счетоводните правила", обобщава Тома Дончев.

Целият разговор гледайте във видеото!

Бившият шеф на Сметната палата: Бюджетното планиране е формално, повечето общини са финансово нежизнеспособни

Бившият шеф на Сметната палата: Бюджетното планиране е формално, повечето общини са финансово нежизнеспособни

Цветан Цветков е категоричен, че освобождаването му противоречи на закона и на конституцията