Страните членки на Европейския съюз са отхвърлили предложението на Европейската комисия, което трябваше да увеличи правомощията на Европейския пенсионен регулатор и да въведе нови такси за финансирането на европейските регулатори.

Европейският съвет публикува преди дни компромисно споразумение по предложението за реформа на системата за финансов надзор в ЕС, в което обаче липсват вече голяма част от предложенията на ЕК, които притесняваха европейските пенсионни фондове, съобщава специализираният портал IPE.

Според предложението на Съвета, предлаганите нови правомощия от Комисията, които бяха представени през септември 2017 година, ще бъдат значително ограничени. Сред тях например беше и идеята да се въведат допълнителни такси за пенсионните фондове, чрез които да се финансират европейските регулаторни органи.

Финалната версия на реформите трябва да бъде одобрена и от трите институции - Съветът на ЕС, Европейската комисия и Европейския парламент, всяка от която обаче има своя версия за тях.

Според Матийс Верстаген, старши съветник към Европейската асоциация на професионалните пенсионни фондове PensionsEurope, Съветът е приел "разумен" подход. "Европейският пенсионен пейзаж е много разнообразен, така че ние приемаме позицията националните регулатори да запазят силната си роля в управленската структура на EIOPA", казва той.

"Също така смятаме, че е по-добре европейските финансови регулатори да бъдат финансирани през бюджета на ЕС и вноските на държавите-членки, а не чрез вноски от поднадзорните лица. Пенсионните фондове не се контролират пряко от европейските регулатори и затова не трябва да плащат за техните бюджети".

По време на пресконференция след среща на финансовите министри на ЕС заместник-ръководителят на ЕК Валдис Домбровски заяви, че постигнатият компромис не е на нивото, на което е предложението на Комисията, но е "толкова добро, колкото можеше при наличието на различни мнения".

Как е организиран финансовият надзор в ЕС?

Европейската система за финансов надзор се състои от три органа: Европейски банков орган (EBA), Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA) и Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA).

Пенсионните фондове в Европа (включително и тези в България) попадат в обхвата не третия, но регулирането им се извършва на местно ниво, както е по европейското. В България надзорът се осъществява от Комисията за финансов надзор. Тя обаче от своя страна, както и националните органи в останалите страни-членки, членуват и участват в управлението на ЕIОPA.