Ваnk оf Еnglаnd, цeнтpaлнaтa бaнĸa нa Oбeдинeнoтo ĸpaлcтвo, запази основната си лихвена ставка на предишното ниво от 0,5%.

Донякъде това изненада пазарите и анализаторите, които  очакваха тя да се понижи до 0,25%, за да се подкрепи икономиката на страната след решенето за излизането на страната от Европейския съюз.

Оказва се, че само един член на Комитета по паричната политика се е изказал за понижение на лихвата с 25 базисни пункта. Освен това, комитетът единодушно е приел да се запази програмата за изкупуване на активи на нивото от 375 милиарда фунта стерлинги, съобщиха от Ваnk оf Еnglаnd.

Повечето членове на комитета очакват смекчаване на паричната политика през август, ако това не противоречи на целите за връщане на инфлацията към устойчиво равнище.

От Централната банка отново потвърдиха, че победата за евро скептиците на референдума за излизане на Великобритания от Ес може съществено за повлияе на нейните прогнози за икономиката на страната. Те ще бъдат представени в доклада за инфлацията (Inflation report) на 4 август.